Kreapal blogi

Ajatuksia asiakaskokemuksesta ja palvelumuotoilusta.

Organisaatiokulttuurin muotoilu? Johdatteko kulttuuria vai johtaako kulttuuri teitä?

25.9.2017   |   Riikka Seppälä

Vietin kuukausi takaperin ihan huikean päivän Hämeenlinnassa Suomen Partiolaisten järjestämillä Johtajatulilla, keskellä suomalaista metsää. Tapahtuma oli täynnä inspiroivia puheenvuoroja ja työpajoja paremman johtajuuden puolesta. Jokaisessa keskustelussa oli aina tavalla tai toisella läsnä asiakas- ja henkilöstökokemuksen merkitys organisaatiolle sekä yhteinen ymmärrys sitä, että näiden kahden vahvasta kombosta kumpuaa lopulta tulevaisuuden menestymisen mahdollistava, jokaisella omannäköiseksi muodostuva organisaatiokulttuuri.

 

Miten ihmeessä  organisaatiokulttuuria sitten arjessa oikein rakennetaan?

Siitä lähdimme Johtajatulilla ottamaan selvää Industryhackin toimitusjohtajan Petri Vilenin fasilitoimassa metsätyöpajassa, jossa pohdimme yrityksen kulttuurin muodostumista neljän erilaisen tulokulman kautta:

  • Mistä organisaation kulttuurissa on oikein kyse?
  • Onko organisaation kulttuuria mahdollista johtaa?
  • Kenelle organisaation kulttuurin johtaminen organisaatiossa kuuluu?
  • Toisaalta, onko organisaatiolla varaa olla johtamatta yrityksen kulttuuria?

Tuo reilu kaksituntinen, jonka vietimme mäntyjen katveessa, pehmeällä sammaleella istuen, oli kertakaikkisen pysäyttävä kokemus. Meitä oli mukana noin parikymmentä liiketoiminnan kehittämisen parissa työskentelevää asiantuntijaa mitä erilaisemmilla taustoilla – joukosta löytyi muun muassa koulutustoimen muutoshankkeiden vetäjiä, organisaatiokulttuurin kehittäjiä, johtavia sairaanhoitajia, suomalaisen start upin toimitusjohtaja ja hallitusammattilaisia, enkelisijoittaja, viestinnän asiantuntija ja antropologi.

Samaan aikaan kun yhä matalampi organisaatiorakenne yleistyy, tarve paremmille itsensä johtamisen taidoille kasvaa ja entistä kompleksisemmat asiakastarpeet arkipäiväistyvät, myös henkilöstö vastapuolena haastaa johtoa entistä läpinäkyvämpään dialogiin, parempiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä syvempään työn merkityksellisyyteen.

 

Vaikka tulimmekin hyvinkin erilaisista lähtökohdista, olimme kaikki harvinaisen yhtä mieltä siitä, että suomalaisessa johtajuudessa on paitsi paljon hyvää, myös runsaasti kehittämisen varaa. Jaoimme yhteisiä kokemuksia mm. itseohjautuvien organisaationmallien kehittämisestä ja toisaalta niiden asettamista uusista vaatimuksista myös modernille johtajuudelle.  Samaan aikaan kun yhä matalampi organisaatiorakenne yleistyy, tarve paremmille itsensä johtamisen taidoille kasvaa ja entistä kompleksisemmat asiakastarpeet arkipäiväistyvät, myös henkilöstö vastapuolena haastaa johtoa entistä läpinäkyvämpään dialogiin, parempiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä syvempään työn merkityksellisyyteen.

Uudessa ajassa vanha rutiinityön johtaminen ja pitkälti suoritukseen, asioihin ja lukuihin keskittyvä johtajuus ei enää yksin riitä palvelemaan sen vaikutuspiirissä olevien ihmisten muuttuneita tarpeita. Kun katse siirtyy yksilöistä yhteisöihin, henkilöstöön, asiakkaisiin ja sidosryhmiin entistä väkevämmin, faktajohtamisen rinnalle tarvitaan aivan uudenlaista ihmislähtöistä johtajuutta ja sen kivijalaksi salliva & turvallinen kulttuuri. Onhan niin, että viime kädessä myös liiketoiminnan tulos syntyy vain ja ainoastaan ihmisten, oman henkilöstön kautta. Sama viesti välittyy myös Deloittein 2017 tekemästä Human Capital trends- raportista (linkki), johon haastateltu globaalisti toimiva liiketoiminta – ja hr- johto määrittelevät kulttuurin ja työntekijäkokemuksen parantamisen keskeisiksi tulevaisuuden kehityshankkeiksi – ulospäin välittyvää asiakaskokemusta vahvistamaan.

 

Organisaatiokulttuurin eri tasot  

Työpajan alussa Petri pyysi meitä osallistujia kuvailemaan omin sanoin, mitä organisaatiokulttuuri meille jokaiselle henkilökohtaisella tasolla merkitsee. Ei ollut ihan helppoa määrittää tuota niin abstraktia, mutta niin jokapäiväistä, kriittisen tärkeää ja jokaisen arjessa läsnäolevaa asiaa.

Keskustelun kautta määritimme lopulta organisaatiokulttuuria olemassa olevien toimintatapojen, arvojen ja vuorovaikutuksen kautta ja ihan huomaamatta löysimmekin itsemme organisaatiotutkija Edgar Scheinin jalanjäljillä ajatuksinemme, sanoittaen kulttuurin rakentumista seuraavasti:

 

Näkyvät rakenteet – ne toimintamallit, ilmiöt ja ihmisten aikaansaannokset, jotka välittyvät helposti ensi kohtaamisessa sidosryhmien kanssa

Mitä näet, kun astut toimiston ovesta sisällä ja seuraat ihmisiä arjen työssä? Asiat, jotka todentavat organisaation kulttuuria, ovat kaikin aistein havaittavissa, kun tarkastelet toimintaa ympärilläsi. Ne ovat myös verrattain helppo pukea sanoiksi; miten sinut otetaan vierailijana vastaan, millainen ensivaikutelma syntyy, kuinka tervetulleeksi tunnet itsesi? Entä millaista arvostusta ja palautetta saat tekemästäsi työstä? Kuinka hyvin sinut hyväksytään osaksi ryhmää, sellaisena kuin olet? Entä millainen on organisaation pukukoodi, puitteet ja keskeinen vuorovaikutus henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien välillä? Kuinka tasavertaisesti ihmiset kohdataan heidän roolista tai asemasta riippumatta?

 

Arvot ja normit – tavat, joilla henkilöstö näkee itsensä ja toiset osana yhteistä matkaa – ei vain määränpäätä 

Millainen yhteinen arvopohja toiminalle on luotu ja kuinka hyvin tekemistä, toimintatapoja ja vuorovaikutusta ohjaavat normit eletään todeksi ihmisten arjessa? Entä kuinka sidosryhmiä kohdellaan ja kuinka ihmisistä puhutaan erityisesti silloin, kuin he eivät ole itse paikalla? Ohjaako työntekoa yhteinen, jokaisella merkityksellinen ja paitsi yrityksen, myös sen ihmisten lähtökohdista rakentunut tarina? Kurkottaako henkilöstö ja yhteistyössä mukana olevat kumppanit kohti yhteistä päämäärää, jonka saavuttamisessa jokaisella on selkeä oma rooli?

 

Pohjimmaiset perusoletukset –  syvään juurtuneet mallit, joiden kautta olemme yhteydessä ympäröivään kulttuuriimme

Millaisia perustavanlaatuisia, pitkän ajan kuluessa syntyneitä uskomuksia ja jopa itsestäänselvyyksiä vallitseviin toimintatapoihin liittyy? Miten toimintaperiaatteet, totutut tavat, näkemykset ja kulttuuriset käsitykset muovaavat ajatuksia ja vaikuttavat tapaan toimia, jopa täysin huomaamatta ja ilman että meillä on niihin mahdollisuutta tietoisesti vaikuttaa? Entä miten näemme itsemme suhteessa ympäröivään kulttuuriin? Millainen on yhteiskunnallinen roolimme ja kuinka olemme toimillamme muotoilemassa maailmaa aina piirun verran paremmaksi paikaksi?

Työpajan jälkeen oli todella helppoa olla yhtä mieltä siitä, että menestyvällä yrityksellä ei toden totta ole varaa olla johtamatta kulttuuriaan – joko kulttuuria johdetaan, tai se johtaa meitä, halusimme sitä tai emme. Keskeistä onkin oivaltaa, että ihmisten vuorovaikutuksessa muodostuvaa kulttuuria ei johdeta kuin asioita, faktoja ja numeroita. Sen sijaan, kulttuurin johtamisessa on ennen kaikkea kyse rohkeudesta kaataa seinät silloiksi ja heittäytyä avoimeen, merkityksiä rakentavaan dialogiin ympäröivien ihmisten kanssa. Paras tapa havannoida vallitsevaa kulttuuria on kiinnittää huomio niihin konkreettisiin tapoihin, joilla organisaation ihmiset ovat läsnä arjen jokaisessa kohtaamisessa. Kulttuurin johtaminen ei ole yksilölaji, vaan yhdessä suunniteltua ja toisen onnistumisen mahdollistavaa strategista toimintaa, jonka vaikuttavuutta mitataan yhteisten saavutusten kautta.

Kulttuurin kehittämisellä on monta ulottuvuutta, mutta liikkeelle voi ketterästi lähteä vaikkapa siitä tärkeimmästä, eli omasta henkilöstöstä ja heidän työntekijäkokemuksen muotoilusta, jonka keskiössä on ihmisten parempi ymmärtäminen. Sydämellinen kiitos vielä sinulle Petri Vilen työpajasta, joka herätti, puhutteli ja kosketti lähtemättömästi. Riikka Seppälä

 

Kuinka voimme auttaa?

KREAPAL on liiketoimintamuotoilun, palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen asiantuntijayritys. Autamme palauttamaan ihmisen takaisin liiketoiminnan ytimeen ja mahdollistamme muotoilun kaikenkokoisille yrityksille. Me koulutamme, valmennamme, fasilitoimme ja toteutamme projekteja.

Tiedät jo mitä yrityksesi pitäisi tehdä. Älä jää pohdintojesi kanssa yksin, vaan ota yhteyttä ja kerro meille mihin haluat muutosta. Me kerromme, miten kytkemme ihmiset muutokseen mukaan ja miten me sen teemme – yhdessä teidän kanssa.

Veikko Törrönen
perustaja | toimitusjohtaja
040 7055 810
veikko@kreapal.fi

FacebookTwitterLinkedIn

Organisaation tärkein tehtävä on ymmärtää ihmisen elämää ✔️#liiketoimintamuotoilu #palvelumuotoilu #cx #h2h #kreapal

Puolen vuoden liiketoimintamuotoiluprojekti finaalissa: maakunnan sote-yksikön asiakaskokemuksen strategia kiteytetty yhteen työkaluun - TSÄDÄM 🔥✔️#liiketoimintamuotoilu #palvelumuotoilu #asiakaskokemus #cx #kreapal ✌️

Tampereen Yrityspalveluiden kehittäminen with an international twist! Ihmislähtöisyys keskiössä- tästä se lähtee. @kreapal @VeikkoTorronen @TalentTampere @BusinessTampere @MinnaSpyskAalto @HiddenGemsFi @Tampere_3 @esr

International Business powered by Talents -hanke pöyhii tänään kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä yrityspalveluita Pirkanmaalla @kreapal in kanssa. #palvelumuotoilu #yrityspalvelut #TalentBoost #kansainvälinenosaaja

Asiakaslähtöisen osallistamisen tasot✔️#liiketoimintamuotoilu #palvelumuotoilu #asiakaskokemus #cx #kreapal

Ajankohtaista

Puheenjohtaja ja keynote – kovassa seurassa | Next Level Service Design 2019

30.11.2018

Alma Talentin järjestämä Next Level Service Design 2019 -seminaari nostaa keskiöön palvelumuotoilun keskeisimmät...

Jatka lukemista

HUOMIO TAMPERE | Etsimme liiketoimintamuotoilijaa tai palvelumuotoilijaa

1.10.2018

Olemme painaneet hommia ilon kautta ja rakkaudesta lajiin siihen malliin, että nyt olisi yrityksemme ensimmäisen rekrytoinnin...

Jatka lukemista

Tapaat meidät syksyllä 2018 mm. seuraavissa tapahtumissa

23.6.2018

Heinäkuussa lomailemme.. yrittäjämäisesti Heinäkuussa latailemme akkuja ja valmistaudumme tulevaan syksyyn. Jos ajatuksesi...

Jatka lukemista

Tilaa uutiskirje

Tilaan KREAPAL uusimmat postaukset ja uutiskirjeen

Voimmeko auttaa?

Tiedät jo mitä yrityksesi pitäisi tehdä. Älä jää pohdintojesi kanssa yksin, vaan kerro meille mihin haluat muutosta. Me kerromme miten kytkemme ihmiset muutokseen mukaan ja miten me sen teemme – yhdessä.

Kreapal facebook Kreapal twitter Kreapal linkedin Kreapal instagram
Lisätietoja

Veikko on yrityksen perustaja, liiketoimintamuotoilija ja palvelumuotoilija, jonka projekteissa painottuu vahvasti liiketoiminnallisesti mitattavissa oleva hyöty. Hän on johtanut lukuisia liiketoiminta- ja palvelumuotoiluhankkeita niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, sekä asiakaskokemuksen kehittämistä merkittävässä suomalaisessa konsernissa. Veikko on opiskellut palvelumuotoilua kolmessa suomalaisessa korkeakoulussa, liiketoimintamuotoilua TU Delft:issä ja MBA tutkinnon University of Wales:issa.

Veikko käy säännöllisesti puhumassa erilaisissa palvelumuotoilun, asiakaskokemuksen ja markkinoinnin tapahtumissa ja seminaareissa. Hän on innostaja ja tekijä, jonka koulutuksissa, työpajoissa ja projekteissa syntyy oivalluksia ja tuloksia – aina rennossa hengessä.

Aina ilo vaihtaa ajatuksia 😃🙌
veikko@kreapal.fi
040 7055 810

Veikko Törrönen | Liiketoimintamuotoilu & Palvelumuotoilu | *Strategia

Ota yhteyttä
Lisätietoja

Kaisa on strategisen osaamisen kehittämisen ja valmentamisen huippuammattilainen. Hän on tehnyt n. 15 vuoden uran kouluttajana ja valmennuspäällikkönä Alkossa, jota arvostetaan erinomaisesta työntekijä- ja asiakaskokemuksestaan.

Liiketoimintamuotoilijana Kaisa auttaa tiimejä ja yksilöitä näkemään asioita uusista näkökulmista. Laaja ymmärrys poikkitieteellisesti ihmisestä osana työyhteisöä auttaa häntä havainnoimaan ja tukemaan ihmisten kasvua osana työyhteisöä.

Kaisa on innostava esiintyjä, tehokas valmentaja ja kokonaisvaltainen muotoilija, jonka projekteissa tapahtuu isoja asioita sekä prosessien että henkisen kasvun tasolla.

Ilo vaihtaa ajatuksia 1.1.2019 alkaen 😃🙌

Kaisa Kokko | Liiketoimintamuotoilu & Palvelumuotoilu | *Valmentaminen

Lisätietoja

Maailman muuttuessa yksi asia ei koskaan muutu – liiketoiminnat palvelevat aina ihmisiä.

TÄMÄN ME TEEMME
Me palautamme ihmisen liiketoiminnan ytimeen | Mahdollistamme liiketoiminnan muotoilun kaikenkokoisille yrityksille | Tuotamme toimialan parasta arvoa asiakkaan investoinnille

Etsimme jatkuvasti huippuammattilaisia tai talentteja, jotka jakavat saman uskon ja intohimon liiketoimintojen- ja palveluiden muotoiluun. Jos sisälläsi palaa sama liekki, lähetä avoin hakemus osoitteeseen: veikko@kreapal.fi.

Sinä | Liiketoimintamuotoilu tai palvelumuotoilu?

Aina ilo vaihtaa ajatuksia 😃🙌 Jätä viesti, niin olemme sinuun pikaisesti yhteydessä.

Tilaan KREAPAL uusimmat postaukset ja uutiskirjeen

Aina ilo vaihtaa ajatuksia 😃🙌 Jätä viesti, niin olemme sinuun pikaisesti yhteydessä.

Tilaan KREAPAL uusimmat postaukset ja uutiskirjeen

TÄMÄN ME TEEMME

Autamme organisaatiotasi palauttamaan ihmisen takaisin liiketoiminnan ytimeen | Mahdollistamme liiketoiminnan muotoilun kaikenkokoisille yrityksille | Tuotamme toimialan parasta arvoa asiakkaan investoinnille

KREAPAL DESIGN Oy
Rautatienkatu 21 B
33100 Tampere
Y-tunnus: 2952382-5

YHTEYDENOTOT
Veikko Törrönen
perustaja | toimitusjohtaja
040 7055 810
veikko@kreapal.fi


LASKUTUSOSOITTEET

Verkkolaskut
Verkkolaskuosoite: 003729523825
Operaattori: 003721291126 (Maventa)
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH

PDF-laskut sähköpostilla
29523825@scan.netvisor.fi