Kreapal blogi

Ajatuksia asiakaskokemuksesta ja palvelumuotoilusta.

Organisaatiokulttuurin muotoilu? Johdatteko kulttuuria vai johtaako kulttuuri teitä?

25.9.2017   |   Riikka Seppälä

Vietin kuukausi takaperin ihan huikean päivän Hämeenlinnassa Suomen Partiolaisten järjestämillä Johtajatulilla, keskellä suomalaista metsää. Tapahtuma oli täynnä inspiroivia puheenvuoroja ja työpajoja paremman johtajuuden puolesta. Jokaisessa keskustelussa oli aina tavalla tai toisella läsnä asiakas- ja henkilöstökokemuksen merkitys organisaatiolle sekä yhteinen ymmärrys sitä, että näiden kahden vahvasta kombosta kumpuaa lopulta tulevaisuuden menestymisen mahdollistava, jokaisella omannäköiseksi muodostuva organisaatiokulttuuri.

 

Miten ihmeessä  organisaatiokulttuuria sitten arjessa oikein rakennetaan?

Siitä lähdimme Johtajatulilla ottamaan selvää Industryhackin toimitusjohtajan Petri Vilenin fasilitoimassa metsätyöpajassa, jossa pohdimme yrityksen kulttuurin muodostumista neljän erilaisen tulokulman kautta:

  • Mistä organisaation kulttuurissa on oikein kyse?
  • Onko organisaation kulttuuria mahdollista johtaa?
  • Kenelle organisaation kulttuurin johtaminen organisaatiossa kuuluu?
  • Toisaalta, onko organisaatiolla varaa olla johtamatta yrityksen kulttuuria?

Tuo reilu kaksituntinen, jonka vietimme mäntyjen katveessa, pehmeällä sammaleella istuen, oli kertakaikkisen pysäyttävä kokemus. Meitä oli mukana noin parikymmentä liiketoiminnan kehittämisen parissa työskentelevää asiantuntijaa mitä erilaisemmilla taustoilla – joukosta löytyi muun muassa koulutustoimen muutoshankkeiden vetäjiä, organisaatiokulttuurin kehittäjiä, johtavia sairaanhoitajia, suomalaisen start upin toimitusjohtaja ja hallitusammattilaisia, enkelisijoittaja, viestinnän asiantuntija ja antropologi.

Samaan aikaan kun yhä matalampi organisaatiorakenne yleistyy, tarve paremmille itsensä johtamisen taidoille kasvaa ja entistä kompleksisemmat asiakastarpeet arkipäiväistyvät, myös henkilöstö vastapuolena haastaa johtoa entistä läpinäkyvämpään dialogiin, parempiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä syvempään työn merkityksellisyyteen.

 

Vaikka tulimmekin hyvinkin erilaisista lähtökohdista, olimme kaikki harvinaisen yhtä mieltä siitä, että suomalaisessa johtajuudessa on paitsi paljon hyvää, myös runsaasti kehittämisen varaa. Jaoimme yhteisiä kokemuksia mm. itseohjautuvien organisaationmallien kehittämisestä ja toisaalta niiden asettamista uusista vaatimuksista myös modernille johtajuudelle.  Samaan aikaan kun yhä matalampi organisaatiorakenne yleistyy, tarve paremmille itsensä johtamisen taidoille kasvaa ja entistä kompleksisemmat asiakastarpeet arkipäiväistyvät, myös henkilöstö vastapuolena haastaa johtoa entistä läpinäkyvämpään dialogiin, parempiin vaikutusmahdollisuuksiin sekä syvempään työn merkityksellisyyteen.

Uudessa ajassa vanha rutiinityön johtaminen ja pitkälti suoritukseen, asioihin ja lukuihin keskittyvä johtajuus ei enää yksin riitä palvelemaan sen vaikutuspiirissä olevien ihmisten muuttuneita tarpeita. Kun katse siirtyy yksilöistä yhteisöihin, henkilöstöön, asiakkaisiin ja sidosryhmiin entistä väkevämmin, faktajohtamisen rinnalle tarvitaan aivan uudenlaista ihmislähtöistä johtajuutta ja sen kivijalaksi salliva & turvallinen kulttuuri. Onhan niin, että viime kädessä myös liiketoiminnan tulos syntyy vain ja ainoastaan ihmisten, oman henkilöstön kautta. Sama viesti välittyy myös Deloittein 2017 tekemästä Human Capital trends- raportista (linkki), johon haastateltu globaalisti toimiva liiketoiminta – ja hr- johto määrittelevät kulttuurin ja työntekijäkokemuksen parantamisen keskeisiksi tulevaisuuden kehityshankkeiksi – ulospäin välittyvää asiakaskokemusta vahvistamaan.

 

Organisaatiokulttuurin eri tasot  

Työpajan alussa Petri pyysi meitä osallistujia kuvailemaan omin sanoin, mitä organisaatiokulttuuri meille jokaiselle henkilökohtaisella tasolla merkitsee. Ei ollut ihan helppoa määrittää tuota niin abstraktia, mutta niin jokapäiväistä, kriittisen tärkeää ja jokaisen arjessa läsnäolevaa asiaa.

Keskustelun kautta määritimme lopulta organisaatiokulttuuria olemassa olevien toimintatapojen, arvojen ja vuorovaikutuksen kautta ja ihan huomaamatta löysimmekin itsemme organisaatiotutkija Edgar Scheinin jalanjäljillä ajatuksinemme, sanoittaen kulttuurin rakentumista seuraavasti:

 

Näkyvät rakenteet – ne toimintamallit, ilmiöt ja ihmisten aikaansaannokset, jotka välittyvät helposti ensi kohtaamisessa sidosryhmien kanssa

Mitä näet, kun astut toimiston ovesta sisällä ja seuraat ihmisiä arjen työssä? Asiat, jotka todentavat organisaation kulttuuria, ovat kaikin aistein havaittavissa, kun tarkastelet toimintaa ympärilläsi. Ne ovat myös verrattain helppo pukea sanoiksi; miten sinut otetaan vierailijana vastaan, millainen ensivaikutelma syntyy, kuinka tervetulleeksi tunnet itsesi? Entä millaista arvostusta ja palautetta saat tekemästäsi työstä? Kuinka hyvin sinut hyväksytään osaksi ryhmää, sellaisena kuin olet? Entä millainen on organisaation pukukoodi, puitteet ja keskeinen vuorovaikutus henkilöstön, asiakkaiden ja muiden sidosryhmien välillä? Kuinka tasavertaisesti ihmiset kohdataan heidän roolista tai asemasta riippumatta?

 

Arvot ja normit – tavat, joilla henkilöstö näkee itsensä ja toiset osana yhteistä matkaa – ei vain määränpäätä 

Millainen yhteinen arvopohja toiminalle on luotu ja kuinka hyvin tekemistä, toimintatapoja ja vuorovaikutusta ohjaavat normit eletään todeksi ihmisten arjessa? Entä kuinka sidosryhmiä kohdellaan ja kuinka ihmisistä puhutaan erityisesti silloin, kuin he eivät ole itse paikalla? Ohjaako työntekoa yhteinen, jokaisella merkityksellinen ja paitsi yrityksen, myös sen ihmisten lähtökohdista rakentunut tarina? Kurkottaako henkilöstö ja yhteistyössä mukana olevat kumppanit kohti yhteistä päämäärää, jonka saavuttamisessa jokaisella on selkeä oma rooli?

 

Pohjimmaiset perusoletukset –  syvään juurtuneet mallit, joiden kautta olemme yhteydessä ympäröivään kulttuuriimme

Millaisia perustavanlaatuisia, pitkän ajan kuluessa syntyneitä uskomuksia ja jopa itsestäänselvyyksiä vallitseviin toimintatapoihin liittyy? Miten toimintaperiaatteet, totutut tavat, näkemykset ja kulttuuriset käsitykset muovaavat ajatuksia ja vaikuttavat tapaan toimia, jopa täysin huomaamatta ja ilman että meillä on niihin mahdollisuutta tietoisesti vaikuttaa? Entä miten näemme itsemme suhteessa ympäröivään kulttuuriin? Millainen on yhteiskunnallinen roolimme ja kuinka olemme toimillamme muotoilemassa maailmaa aina piirun verran paremmaksi paikaksi?

Työpajan jälkeen oli todella helppoa olla yhtä mieltä siitä, että menestyvällä yrityksellä ei toden totta ole varaa olla johtamatta kulttuuriaan – joko kulttuuria johdetaan, tai se johtaa meitä, halusimme sitä tai emme. Keskeistä onkin oivaltaa, että ihmisten vuorovaikutuksessa muodostuvaa kulttuuria ei johdeta kuin asioita, faktoja ja numeroita. Sen sijaan, kulttuurin johtamisessa on ennen kaikkea kyse rohkeudesta kaataa seinät silloiksi ja heittäytyä avoimeen, merkityksiä rakentavaan dialogiin ympäröivien ihmisten kanssa. Paras tapa havannoida vallitsevaa kulttuuria on kiinnittää huomio niihin konkreettisiin tapoihin, joilla organisaation ihmiset ovat läsnä arjen jokaisessa kohtaamisessa. Kulttuurin johtaminen ei ole yksilölaji, vaan yhdessä suunniteltua ja toisen onnistumisen mahdollistavaa strategista toimintaa, jonka vaikuttavuutta mitataan yhteisten saavutusten kautta.

Kulttuurin kehittämisellä on monta ulottuvuutta, mutta liikkeelle voi ketterästi lähteä vaikkapa siitä tärkeimmästä, eli omasta henkilöstöstä ja heidän työntekijäkokemuksen muotoilusta, jonka keskiössä on ihmisten parempi ymmärtäminen. Sydämellinen kiitos vielä sinulle Petri Vilen työpajasta, joka herätti, puhutteli ja kosketti lähtemättömästi. Riikka Seppälä

 

Kuinka voimme auttaa?

KREAPAL on liiketoimintamuotoilun, palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen asiantuntijayritys. Autamme palauttamaan ihmisen takaisin liiketoiminnan ytimeen ja mahdollistamme muotoilun kaikenkokoisille yrityksille. Me koulutamme, valmennamme, fasilitoimme ja toteutamme projekteja.

Tiedät jo mitä yrityksesi pitäisi tehdä. Älä jää pohdintojesi kanssa yksin, vaan ota yhteyttä ja kerro meille mihin haluat muutosta. Me kerromme, miten kytkemme ihmiset muutokseen mukaan ja miten me sen teemme – yhdessä teidän kanssa.

Veikko Törrönen
perustaja | toimitusjohtaja
040 7055 810
veikko@kreapal.fi

FacebookTwitterLinkedIn

Suurista asioista lähdettiin liikkeelle, mutta heti aamusta on hyvä todeta, että asiakas on aina tärkein. #asiakaspalvelu2018

Laajempi palvelumuotoiluprojekti lähestyy UX vaihetta. Tänään todella luova työpaja yhteistyössä @EatechOy UX Design Lead Merita Lemmetty kanssa ✔️🙌 #liiketoimintamuotoilu #palvelumuotoilu #asiakaskokemus #UX

Loistava tapa nähdä konkreettisesti asiakaskokemuksen tavoitteellisuus ja päämäärä. 😀
#asiakaskokemus #cx https://t.co/bgC6GKWIpa

Tuotekeskeisen kehityksen juuret ovat tieteellisissä menetelmissä – muotoilun juuret antropologiassa, jonka ytimessä on ihmisten halujen, tarpeiden ja tunteiden ymmärtäminen: https://t.co/bFi9vav7dc #muotoiluajattelu #palvelumuotoilu #tuotteistaminen https://t.co/EhkAm1DMpp

Asiakaskokemuksen tasot (Via @kreapal):

1) strateginen
2) taktinen
3) sattumanvarainen

#asiakaskokemus #toimintakulttuuri #johtaminen

Ajankohtaista

Tapaat meidät syksyllä 2018 mm. seuraavissa tapahtumissa

23.6.2018

Heinäkuussa lomailemme.. yrittäjämäisesti Heinäkuussa latailemme akkuja ja valmistaudumme tulevaan syksyyn. Jos ajatuksesi...

Jatka lukemista

Tietosuojaseloste

25.5.2018

Henkilötietolaki - (523/1999) 10 § ja 24 § - 4.7.2017 | GDPR - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 -...

Jatka lukemista

Kauppakamariaamiainen | Palvelumuotoilu taipuu menetelmänä moneksi (8.6.2018)

15.5.2018

Palvelumuotoilu ei ole perinteistä konsultointia vaan tähän aikakauteen sopiva yhteiskehittämisen menetelmä, jota ei ole...

Jatka lukemista

Tilaa uutiskirje

Tilaan KREAPAL uusimmat postaukset ja uutiskirjeen

Voimmeko auttaa?

Tiedät jo mitä yrityksesi pitäisi tehdä. Älä jää pohdintojesi kanssa yksin, vaan kerro meille mihin haluat muutosta. Me kerromme miten kytkemme ihmiset muutokseen mukaan ja miten me sen teemme – yhdessä.

Kreapal facebook Kreapal twitter Kreapal linkedin Kreapal instagram
Lisätietoja

Veikko on yrityksen perustaja, liiketoimintamuotoilija ja palvelumuotoilija, jonka projekteissa painottuu vahvasti liiketoiminnallisesti mitattavissa oleva hyöty. Hän on johtanut lukuisia liiketoiminta- ja palvelumuotoiluhankkeita niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, sekä asiakaskokemuksen kehittämistä merkittävässä suomalaisessa konsernissa. Veikko on opiskellut palvelumuotoilua kolmessa suomalaisessa korkeakoulussa, liiketoimintamuotoilua TU Delft:issä ja MBA tutkinnon University of Wales:issa.

Veikko käy säännöllisesti puhumassa erilaisissa palvelumuotoilun, asiakaskokemuksen ja markkinoinnin tapahtumissa ja seminaareissa. Hän on innostaja ja tekijä, jonka koulutuksissa, työpajoissa ja projekteissa syntyy oivalluksia ja tuloksia – aina rennossa hengessä.

Veikko Törrönen | Liiketoimintamuotoilu & Palvelumuotoilu

Ota yhteyttä
Lisätietoja

Asiakkaat kuvaavat Ninaa tarkkasilmäiseksi yrityskulttuurimuotoilijaksi, joka osaa kiteyttää syy-seuraussuhteita näkyviksi ja käyttökelpoisiksi työkaluiksi. Valmentajana Nina auttaa tiimejä ja yksilöitä näkemään asioita uusista näkökulmista. Laaja ymmärrys poikkitieteellisesti ihmisestä osana työyhteisöä auttaa häntä havainnoimaan ja tukemaan ihmisten kasvua osana työyhteisöä.

Ninalla on vahva liiketoiminnallinen osaaminen: hän rakensi SuomenTelecenter Oy:n liiketoiminnan tyhjästä yli 8 M€ vuotuiseen liikevaihtoon toimien itse operatiivisesta toiminnasta vastaavana kasvun mahdollistajana.  Hän on johtanut satoja valmennusprojekteja ja toiminut valmentajana hyvin erilaisissa organisaatioissa.

Nina on tunneälykäs joukkuepelaaja, jonka projekteissa tapahtuu isoja asioita sekä prosessien että henkisen kasvun tasolla.

Nina Rinne | Yrityskulttuurimuotoilu

Aika kääriä hihat? Soita Veikko Törrönen 040 7055 810 tai jätä viesti, niin olemme sinuun yhteydessä.

Tilaan KREAPAL uusimmat postaukset ja uutiskirjeen

Aika kääriä hihat? Soita Veikko Törrönen 040 7055 810 tai jätä viesti, niin olemme sinuun yhteydessä.

Tilaan KREAPAL uusimmat postaukset ja uutiskirjeen

TÄMÄN ME TEEMME

Palautamme ihmisen takaisin liiketoiminnan ytimeen | Mahdollistamme liiketoiminnan muotoilun kaikenkokoisille yrityksille

KREAPAL Oy
Rautatienkatu 21 B
33100 Tampere
Y-tunnus: 2871561-4

YHTEYDENOTOT
Veikko Törrönen
perustaja | toimitusjohtaja
040 7055 810
veikko@kreapal.fi


LASKUTUSOSOITTEET

Verkkolaskut
Verkkolaskuosoite: 003728715614
Operaattori: 003721291126 (Maventa)
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH

PDF-laskut sähköpostilla
28715614@scan.netvisor.fi