OTA YHTEYTTÄ >

YRITYKSET PALVELEVAT AINA IHMISIÄ

Kun ympäröivät tekijät kuten työ, yhteiskunta, talous ja ihmisten tarpeet muuttuvat, myös yritysten on muututtava. Liiketoimintojen digitalisointi ja automatisointi koetaan monessa yrityksessä muutoksista selviytymisen edellytykseksi – ja olemme osittain samaa mieltä. Haluamme kuitenkin painottaa, että pohjimmiltaan yritykset palvelevat aina ihmisiä. Siksi jokaisen yrityksen tulee todella kuunnella ja ymmärtää ihmisiä – ja laittaa heidän tarpeidensa täyttämisen kaiken tekemisen keskiöön.

YRITYKSET PALVELEVAT IHMISIÄ

Autamme yritystäsi kuuntelemaan ja ymmärtämään ihmisiä…

Valtaosa yrityksistä ei toimi näin: strategiaa, palveluita, asiakaskokemusta ja muita liiketoiminnan menestyksen kannalta kriittisen tärkeitä osa-alueita kehitetään omissa siiloissa ja neuvotteluhuoneissa, kaukana asiakkaista. Tässä epäyhtälössä piilee valtavia mahdollisuuksia – toimialariippumattomasti. Autamme yritystäsi kuuntelemaan ja ymmärtämään ihmisiä.

… ja kiteyttämään ymmärryksen yhteiseksi inpiroivaksi strategiaksi tai palveluksi!

Muotoilemme kanssanne strategian tai palvelun, josta asiakkaanne, työntekijänne ja omistajanne syttyvät. Näin luomme työllämme menestystä ja hyvää ympärillemme!

KREAPAL

 

KREAPAL DESIGN OY

Visiomme

Teemme ihmislähtöisyydestä suomalaisten yritysten menestystekijän.

Arvomme

Rakkaus ja kiitollisuus: Luomme työllämme menestystä ja hyvää ympärillemme. Rakastamme työtämme – ja olemme kiitollisia jokaisesta työpäivästä ja toimeksiannosta.
Positiivinen energia: Uskomme menestyksen olevan 20% mekaniikkaa ja 80% psykologiaa. Pidämme huolen hyvistä energioista – ja annamme positiivisen energian näkyä ja tarttua!
Rohkeus: Uskallamme kyseenalaistaa sekä omat että asiakkaidemme ajattelu- ja työskentelytavat. Emme pelkää virheitä. Teemme rohkeita ratkaisuja jokaisessa hetkessä.
Kasvu: Tiedämme kaiken elämässä olevan jatkuvassa muutoksessa. Staattisuus johtaa kuihtumiseen – valintamme on aina kasvu.
Tuloksellisuus: Tulokset ratkaisevat – teemme tulosta ja toimitamme tuloksia. Näin toteutamme ensimmäistä ja tärkeintä arvoamme: luomme työllämme menestystä ja hyvää ympärillemme.

Missiomme

Muotoilemme inspiroivia strategioita, palveluita ja konsepteja – ja konkretisoimme muutoksen käytännön tekemiseksi.

 

Luodaan hyvän kierre – yhdessä❤️

Elämän isoin lahja on antaminen. Tuemme kuukausittain Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry:n toimintaa – ja tulemme tuplaamaan kasvumme myötä yrityksemme antaman tuen määrän joka ikinen kalenterivuosi.

Kannustamme myös sinua luomaan hyvän kierrettä lapsille: voit auttaa yhdistystä monella eri tavalla – lisätietoja TÄSTÄ ❤️

 

Yhteystiedot

Autamme SINUA onnistumaan!

Ota yhteyttä.

Kuuntelemme sinua ja organisaatiosi tarpeita – ja autamme sinua kehittämän strategian tai palvelun, josta asiakkaanne, työntekijänne ja omistajanne syttyvät! Kerromme myös reilusti, jos emme ole organisaatiollesi paras mahdollinen kumppani – ja ehdotamme sopivampia tekijöitä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Lisätietoja

Veikko on yrityksen perustaja, liiketoimintamuotoilija ja palvelumuotoilija, jonka kaikessa tekemisessä painottuu arvon tasapainoinen tuottaminen kolmella tasolla: asiakkaiden, työntekijöiden ja omistajien. Hän on johtanut lukuisia liiketoiminta- ja palvelumuotoiluhankkeita niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, sekä asiakaskokemuksen kehittämistä merkittävässä suomalaisessa konsernissa. BBA, MBA ja HHJ -tutkintojen lisäksi Veikko on opiskellut palvelumuotoilua kolmessa suomalaisessa korkeakoulussa, sekä liiketoimintamuotoilua TU Delft:issä. Veikko ei toista vain muiden ajatuksia, vaan ottaa aktiivisesti kantaa liiketoimintalähtöisen muotoilun kehitykseen Suomessa: kehittäen ja visualisoiden uusia konsepteja, työkaluja ja menetelmiä.

Veikko luennoi yliopistolla ja on kysytty esiintyjä erilaisissa palvelumuotoilun, asiakaskokemuksen ja markkinoinnin tapahtumissa ja seminaareissa. Häntä kiitetään erityisesti kyvystään oivalluttaa isoja kokonaisuuksia tavalla, joka puhuttelee niin organisaatioiden ylintä johtoa kuin työntekijöitäkin. Veikko on innostaja ja tekijä, jonka koulutuksissa, työpajoissa ja muotoiluprojekteissa syntyy oivalluksia ja tuloksia – aina rennossa hengessä.

Veikko Törrönen

Perustaja
Liiketoimintamuotoilija
Palvelumuotoilija

Veikon korkea ammattitaito, kokemus ja aito halu ymmärtää liiketoimintaamme on hyvän yhteistyömme perusta. Hän on utelias ja kunnianhimoinen valmentaja, joka ei koskaan päästä meitä helpolla: yhteinen valmistautuminen työpajoihin ja selkeä seuranta ovat antaneet eväät aikaansaavalle työskentelylle. Yhteistyö KREAPALin kanssa on auttanut meitä kirkastamaan konsernin yhteistä asiakaskokemuksen tahtotilaa, ottamaan oikeita askeleita, tarjonnut käytännön työkaluja ja selkeyttänyt tekemistämme jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Henkilökohtaisesti olen saanut myös kasvaa ihmisenä Veikon kanssa työskennellessäni. Lämmin kiitos ja vahva suositus!

Hanna-Kaisa Hynni
Asiakaskokemusjohtaja, VMP Oyj

Lisätietoja

Olen palvelumuotoilija, jolla on monen vuoden kokemus palvelumuotoilusta ja ison organisaation muutostyöstä asiakaslähtöisemmäksi.  Olen johtanut palvelumuotoilua lukuisissa projekteissa, sekä valmentanut satoja ihmisiä tuottamaan parempaa arvoa asiakkaille, työntekijöille ja omistajille – palvelumuotoilun menetelmin.

Erityisosaamistani ovat palvelumuotoilu ja ihmisymmärryksen soveltaminen palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisessä – sekä julkissektorin toiminnan asiantuntemus.

Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri, jonka lisäksi olen opiskellut palvelumuotoilua kahdessa suomalaisessa korkeakoulussa.

Minua on kiitetty erityisesti kyvystäni hahmottaa suuria kokonaisuuksia, sekä kiteyttää niitä helposti ymmärrettävällä tavalla. Innostun ihmisistä ja hyvistä ratkaisemisen arvoisista kysymyksistä – ja saan ihmiset ympärilläni innostumaan mukanani.

Outi Nokkonen

Palvelumuotoilija


Outi on valtavan upea palvelumuotoilun superammattilainen, organisaatioiden muutosmuotoilija, digitaalisten palvelujen uudistaja ja yhteiskehittämisen taitaja. Hän on ratkaisukeskeinen luova ongelmanratkaisija, joka ei pelkää lähteä kokeilemaan.

Outi on taitava projektinhallinnassa ja hän saa tuloksia aikaiseksi! Perustimme hänen kanssaan julkishallinnon muotoiluverkoston ”Julkis-muotoilijat” – ja Outi on vetänyt verkoston toimintaa aktiivisesti pari vuotta. Outi on sparrannut myös minua vaativissa muotoilujohtamisen tehtävissä. Vahva suositus täältä!

Anni Leppänen
Johtava palvelumuotoilija, Helsingin kaupunki

Lisätietoja

Jaakko hoitaa KREAPALilla verkkokursseihin ja liittyviä tehtäviä. Muotoiluajattelusta sekä digimarkkinoinnista kiinnostunut BBA-tradenomi aloitti työt keväällä 2020 harjoittelulla, jonka jälkeen yhteistyö on jatkunut tähän päivään.

Analyyttinen mutta myös luova Jaakko haluaa nostaa yritysten digitaalisen viestinnän määrää ja laatua, sekä tärkeimpänä – sen merkityksellisyyttä asiakkaalle!

Jaakko Koskinen

Verkkokurssimestari
Kasvuhakkeri

Jaakko hoitaa KREAPALilla verkkokursseihin liittyviä tehtäviä. Muotoiluajattelusta sekä digimarkkinoinnista kiinnostunut BBA-tradenomi aloitti työt keväällä 2020 harjoittelulla, jonka jälkeen yhteistyö on jatkunut tähän päivään.

Analyyttinen mutta myös luova Jaakko haluaa nostaa yritysten digitaalisen viestinnän määrää ja laatua, sekä tärkeimpänä – sen merkityksellisyyttä asiakkaalle!

Veikko Törrönen
Perustaja, KREAPAL DESIGN Oy

PALVELUMUOTOILU & LIIKETOIMINTAMUOTOILU

ILMAISET WEBINAARIT