OTA YHTEYTTÄ >

Strategiatyö arkeen liiketoimintamuotoilulla

Yhteistyö Kreapalin kanssa on ollut paljon enemmän kuin uskalsimme toivoa! Olen aivan varma, että strategiahankkeeseen satsattu raha tulee ajan kanssa korkojen kera takaisin.

Strategiatyö arkeen liiketoimintamuotoilulla

Strategiatyö arkeen oli kantavana teemana liiketoimintamuotoiluprojektille, jonka pääsimme toteuttamaan kevään 2021 Kangasalan Sanomat Oy:lle. Haastattelimme projektin päätyttyä yrityksen toimitusjohtaja Heli Keskistä siitä, mistä projektissa oikein oli kyse – ja miten se sujui. Alla haastattelun yhteenveto.

 

Kertoisitko muutamalla sanalla Kangasalan Sanomista?

Kangasalan Sanomat (KS) on kaksi kertaa viikossa ilmestyvä yhteisöllinen paikallismedia, jonka ensimmäinen numero ilmestyi joulukuussa 1918. Lehteä julkaisee Kangasalan Sanomalehti Oy. Lisätietoja TÄSTÄ.

 

Minkälaisessa tilanteessa päädyit alunperin keskusteluihin kanssamme?

Yrityksessämme tehtiin suurta muutosta toiminnassa ja tekemisessä. Viimeisen vuoden aikana on tapahtunut vauhdikkaasti ja tulevaisuus vaatii muutosvauhdin pitämistä yllä. Samaan aikaan emme kuitenkaan olleet kirkastaneet tarpeeksi sitä, miksi muutos on tehtävä, miten se tehdään, missä on kiintopisteemme ja millä tavoin sinne suunnataan. Energioita ja resursseja ei osattu tästä syystä kohdistaa oikein, mikä aiheutti väsymystä ja hahmottomuutta.

 

Kun tärkeimpiä fokusalueita ei oltu osoitettu, ei osattu tarpeeksi priorisoida tekemistä. Uusi tekeminen otettiin vanhan päälle, jolloin myös työtaakkaa alkoi olla liikaa. Tästä syntyi väsymyksen, turhautumisen ja epätietoisuuden tunteita.

 

Minkälaisia haasteita tämä aiheutti?

Kaikki tekivät paljon ja vähän joka suuntaan, mutta tietämättä oikeastaan miksi. Kun tärkeimpiä fokusalueita ei oltu osoitettu, ei osattu tarpeeksi priorisoida tekemistä. Uusi tekeminen otettiin vanhan päälle, jolloin myös työtaakkaa alkoi olla liikaa. Tästä syntyi väsymyksen, turhautumisen ja epätietoisuuden tunteita.

 

Miksi valitsitte juuri meidät kumppaniksi? 

Työyhteisössämme on tehty monenlaisia projekteja konsulttien avulla, joiden raportit ovat jääneet kauniina ajatuksina pöytälaatikkoon. Arki on kaatunut päälle, ja uudet ajatukset sekä suunnitelmat hautautuneet sen pyörityksen alle. KREAPAL lupasi, että heidän kanssaan muutos tuodaan konkreettisesti arkeen. Saimme lupauksen, että hankkeen tuloksena meillä on mittarit ja toistuva tekemisen malli, joka ohjaa toimintaamme oikeaan yhdessä määrittelemäämme suuntaan.

 

Mitä projektissa tehtiin?

Kartoitimme ensin nykytilannetta sekä tahtotilaa ja tunnistettiin haasteita. Sen jäkeen toteutimme työntekijöille kyselyn, jolla pääsimme ymmärrykseen heidän ajatuksistaan, toiveistaan ja huolistaan. Sitten otimme haastatteluilla selvää asiakkaidemme ajatuksista tuotettamme kohtaan. Näitä tuloksia analysoimalla tehtiin kartoitus strategisesta kyvykkyydestämme, kilpailutekijöistä- ja valinnoista sekä luotiin yhteisiä suunnitteluvetureita. Määrittelimme yhteisen innostavan tavoitetilan, käytännön toimenpiteet ja mitattavissa olevat halutut tulokset.

 

Yhteistyö Kreapalin kanssa on ollut paljon enemmän kuin uskalsimme toivoa. Yhdessä suunnitellut toimenpiteet ovat konkreettisia, ymmärrettäviä ja ennen kaikkea varmasti sellaisia, jotka auttavat meitä fokusoimaan oikeisiin asioihin. Olen varma, että hankkeeseen satsattu raha tulee ajan myötä korkojen kera takaisin.

 

Miten yhteistyö mielestäsi sujui? 

Yhteistyö Kreapalin kanssa on ollut paljon enemmän kuin uskalsimme toivoa. Koko projektin tulos tuli meistä itsestämme, mutta me itse emme olisi osanneet sitä yksin tuottaa. Yhteinen työlle merkitty aika oli laadukasta ja tuloksellista. Melko vähäisin tunnein syntyi paljon laadukkaita työkaluja ja oivalluksia. Olemme saaneet tukea ja apua myös toimenpiteiden jalkauttamiseen ilman, että olisimme joutuneet tuijottelemaan hanketunteja tai kalenteriin merkattuja aikoja.

Yhdessä suunnitellut toimenpiteet ovat konkreettisia, ymmärrettäviä ja ennen kaikkea varmasti sellaisia, jotka auttavat meitä fokusoimaan oikeisiin asioihin. Olen varma, että hankkeeseen satsattu raha tulee ajan myötä korkojen kera takaisin.

 

Miltä nyt tuntuu?

Olo on helpottunut ja innostunut. Meillä on käsissämme selvä runko, jolla lähdemme yhdessä kehittämään Kangasalan Sanomien liiketoimintaa eteenpäin!

 

Kysyttäessä, kuinka todennäköisesti suosittelisit palveluitamme (asteikolla 1-10)?

10!

 

Strategiatyö arkeen? Haluatko oppia lisää?

Palveluiden yhteiskehittäminen eli palvelumuotoilu lisääntyy ilahduttavaa tahtia, mutta yrityksen strategiaa kehitetään edelleen liian usein kuten ennenkin: pienillä porukoilla neukkareissa ja rukanmökeillä. Haluamme tällä oppaalla kannustaa ja auttaa sinua ja mahdollisimman montaa rohkeaa liiketoiminnan edelläkävijää modernimpaan, osallistavampaan ja konkreettisempaan strategiatyöhön.

Strategiatyö arkeen

Arvostamme aikaasi: teimme parhaamme, että ajankäyttö oppaan lukemiseen ei ole kulu, vaan investointi osaamisen kehittämiseen. Voit ladata oppaan TÄSTÄ.

 

FacebookTwitterLinkedIn

Yhteystiedot

Autamme SINUA onnistumaan!

Ota yhteyttä.

Kuuntelemme sinua ja organisaatiosi tarpeita – ja autamme sinua kehittämän strategian tai palvelun, josta asiakkaanne, työntekijänne ja omistajanne syttyvät! Kerromme myös reilusti, jos emme ole organisaatiollesi paras mahdollinen kumppani – ja ehdotamme sopivampia tekijöitä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Lisätietoja

Veikko on yrityksen perustaja, liiketoimintamuotoilija ja palvelumuotoilija, jonka kaikessa tekemisessä painottuu arvon tasapainoinen tuottaminen kolmella tasolla: asiakkaiden, työntekijöiden ja omistajien. Hän on johtanut lukuisia liiketoiminta- ja palvelumuotoiluhankkeita niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, sekä asiakaskokemuksen kehittämistä merkittävässä suomalaisessa konsernissa. BBA, MBA ja HHJ -tutkintojen lisäksi Veikko on opiskellut palvelumuotoilua kolmessa suomalaisessa korkeakoulussa, sekä liiketoimintamuotoilua TU Delft:issä. Veikko ei toista vain muiden ajatuksia, vaan ottaa aktiivisesti kantaa liiketoimintalähtöisen muotoilun kehitykseen Suomessa: kehittäen ja visualisoiden uusia konsepteja, työkaluja ja menetelmiä.

Veikko luennoi yliopistolla ja on kysytty esiintyjä erilaisissa palvelumuotoilun, asiakaskokemuksen ja markkinoinnin tapahtumissa ja seminaareissa. Häntä kiitetään erityisesti kyvystään oivalluttaa isoja kokonaisuuksia tavalla, joka puhuttelee niin organisaatioiden ylintä johtoa kuin työntekijöitäkin. Veikko on innostaja ja tekijä, jonka koulutuksissa, työpajoissa ja muotoiluprojekteissa syntyy oivalluksia ja tuloksia – aina rennossa hengessä.

Veikko Törrönen

Perustaja
Liiketoimintamuotoilija
Palvelumuotoilija

Veikon korkea ammattitaito, kokemus ja aito halu ymmärtää liiketoimintaamme on hyvän yhteistyömme perusta. Hän on utelias ja kunnianhimoinen valmentaja, joka ei koskaan päästä meitä helpolla: yhteinen valmistautuminen työpajoihin ja selkeä seuranta ovat antaneet eväät aikaansaavalle työskentelylle. Yhteistyö KREAPALin kanssa on auttanut meitä kirkastamaan konsernin yhteistä asiakaskokemuksen tahtotilaa, ottamaan oikeita askeleita, tarjonnut käytännön työkaluja ja selkeyttänyt tekemistämme jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Henkilökohtaisesti olen saanut myös kasvaa ihmisenä Veikon kanssa työskennellessäni. Lämmin kiitos ja vahva suositus!

Hanna-Kaisa Hynni
Asiakaskokemusjohtaja, VMP Oyj

Lisätietoja

Olen palvelumuotoilija, jolla on monen vuoden kokemus palvelumuotoilusta ja ison organisaation muutostyöstä asiakaslähtöisemmäksi.  Olen johtanut palvelumuotoilua lukuisissa projekteissa, sekä valmentanut satoja ihmisiä tuottamaan parempaa arvoa asiakkaille, työntekijöille ja omistajille – palvelumuotoilun menetelmin.

Erityisosaamistani ovat palvelumuotoilu ja ihmisymmärryksen soveltaminen palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisessä – sekä julkissektorin toiminnan asiantuntemus.

Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri, jonka lisäksi olen opiskellut palvelumuotoilua kahdessa suomalaisessa korkeakoulussa.

Minua on kiitetty erityisesti kyvystäni hahmottaa suuria kokonaisuuksia, sekä kiteyttää niitä helposti ymmärrettävällä tavalla. Innostun ihmisistä ja hyvistä ratkaisemisen arvoisista kysymyksistä – ja saan ihmiset ympärilläni innostumaan mukanani.

Outi Nokkonen

Palvelumuotoilija


Outi on valtavan upea palvelumuotoilun superammattilainen, organisaatioiden muutosmuotoilija, digitaalisten palvelujen uudistaja ja yhteiskehittämisen taitaja. Hän on ratkaisukeskeinen luova ongelmanratkaisija, joka ei pelkää lähteä kokeilemaan.

Outi on taitava projektinhallinnassa ja hän saa tuloksia aikaiseksi! Perustimme hänen kanssaan julkishallinnon muotoiluverkoston ”Julkis-muotoilijat” – ja Outi on vetänyt verkoston toimintaa aktiivisesti pari vuotta. Outi on sparrannut myös minua vaativissa muotoilujohtamisen tehtävissä. Vahva suositus täältä!

Anni Leppänen
Johtava palvelumuotoilija, Helsingin kaupunki

Lisätietoja

Jaakko hoitaa KREAPALilla verkkokursseihin ja liittyviä tehtäviä. Muotoiluajattelusta sekä digimarkkinoinnista kiinnostunut BBA-tradenomi aloitti työt keväällä 2020 harjoittelulla, jonka jälkeen yhteistyö on jatkunut tähän päivään.

Analyyttinen mutta myös luova Jaakko haluaa nostaa yritysten digitaalisen viestinnän määrää ja laatua, sekä tärkeimpänä – sen merkityksellisyyttä asiakkaalle!

Jaakko Koskinen

Verkkokurssimestari
Kasvuhakkeri

Jaakko hoitaa KREAPALilla verkkokursseihin liittyviä tehtäviä. Muotoiluajattelusta sekä digimarkkinoinnista kiinnostunut BBA-tradenomi aloitti työt keväällä 2020 harjoittelulla, jonka jälkeen yhteistyö on jatkunut tähän päivään.

Analyyttinen mutta myös luova Jaakko haluaa nostaa yritysten digitaalisen viestinnän määrää ja laatua, sekä tärkeimpänä – sen merkityksellisyyttä asiakkaalle!

Veikko Törrönen
Perustaja, KREAPAL DESIGN Oy

PALVELUMUOTOILU & LIIKETOIMINTAMUOTOILU

ILMAISET WEBINAARIT