Liiketoimintamuotoilu - Palvelumuotoilu - Asiakaskokemus | Tampere

Palvelut

KREAPAL on liiketoimintamuotoilun, palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen asiantuntijayritys. Autamme organisaatiotasi ymmärtämään ihmisiä, muotoilemaan haluttua muutosta ja aikaansaamaan tavoiteltuja tuloksia. Koulutamme, fasilitoimme, muotoilemme ja valmennamme ihmislähtöistä liiketoimintaa toimialariippumattomasti – ympäri Suomen. Olemme rohkeita ja intohimoisia ammattilaisia – ja helkkarin hyviä siinä mitä teemme. Asiakkaamme sanovat meistä tämmöistä.

Liiketoimintamuotoilu

Rakennetaanko strategia, jonka henkilöstönne ymmärtää ja muistaa?

Lue lisää »

Palvelumuotoilu

Nostetaanko nykyisen palvelunne arvoa – vai luodaanko täysin uusi palvelu?

Lue lisää »

Asiakaskokemus & Työntekijäkokemus

Luodaanko kilpailuetua ja kannattavampaa liiketoimintaa?

Lue lisää »

Meistä sanottua

Veikon korkea ammattitaito, kokemus ja aito halu ymmärtää liiketoimintaamme on hyvän yhteistyömme perusta. Hän on utelias ja kunnianhimoinen valmentaja, joka ei koskaan päästä meitä helpolla: yhteinen valmistautuminen työpajoihin ja selkeä seuranta ovat antaneet eväät aikaansaavalle työskentelylle.

Yhteistyö KREAPALin kanssa on auttanut meitä kirkastamaan konsernin yhteistä asiakaskokemuksen tahtotilaa, ottamaan oikeita askeleita, tarjonnut käytännön työkaluja ja selkeyttänyt tekemistämme jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Henkilökohtaisesti olen saanut myös kasvaa ihmisenä Veikon kanssa työskennellessäni. Lämmin kiitos ja vahva suositus!

Hanna-Kaisa Hynni Asiakaskokemusjohtaja, VMP Oyj

Kaipasimme apua yrityksille suunnatun palvelun kehittämisessä. Halusimme selvittää mitä kyseiseen segmenttiin kuuluvat asiakkaat tarvitsevat ja miten saamme omaa toimintaa kehitettyä siten, että vastaamme asiakastarpeeseen mahdollisimman skaalautuvalla palvelumallilla.

Yhteistyö KREAPALin kanssa sujui erinomaisesti! Palvelun kehityksessä tuli huomioitua niin ulkoinen asiakas kuin monet sisäisetkin asiakkaat ja/tai sidosryhmät. Työn lopputuloksena saimme luotua yhteisen näkemyksen ja kiteytyksen pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun skaalautuvan palvelun ydinelementeistä.

Tutustu asiakastarinaan TÄSTÄ.

Laura Poikkimäki Johtaja - liiketoimintaratkaisut ja laatu, Silta Oy

Toteutimme asiakaskokemuksen ja työntekijäkokemuksen palvelumuotoiluprojektin syksyllä 2018 yhteistyössä KREAPALin kanssa. Projektin tavoiteena oli asiakas- ja työntekijäkokemuksen nykytilan nykytilan kiteytys ja tulevaisuuskuvan synnyttäminen.

Olemme tyytyväisiä lopputulokseen, sitoutumiseen, laajaan asiantuntemukseen, oikeisiin työkaluihin ja innostavaan ilmapiiriin – kiitos KREAPAL! 🤝

Tutustu asiakastarinaan TÄSTÄ.

Taina Kivistö-Valta Markkinointipäällikkö, Veho Vaihtoplus Oy

Pivotoimme koko liiketoimintaamme ja palvelumuotoilimme uutta palvelua kovaa vauhtia, mutta meillä ei ollut selkeää yhdessä kirkastettua näkemystä liiketoimintamallistamme ja -strategiastamme.

Tarvitsimme apua ja ulkopuolista näkemystä uuden asiakaslähtöisen ja kilpailuetua tuovan liiketoimintamallin- ja strategiakokonaisuuden muotoiluun ja kiteyttämiseen – sekä liiketoimintamme tehostamiseen.

Ensimmäisestä työpajasta alkaen saimme yritykseemme uutta positiivista energiaa! Lopputuloksena saimme kiteytetyn liiketoimintastrategiakokonaisuuden, joka on sekä selkeä että erittäin inspiroiva! Kiitos KREAPAL 👍

Tutustu asiakastarinaan TÄSTÄ.

Tero Majuri Osakas ja toimitusjohtaja, eSend Finland Oy

Lähestyimme KREAPALin Veikkoa kesällä 2018 tavoitteena löytää tueksemme palveluntuottaja syvällisen asiakasymmärryksen muodostamiseksi palvelumuotoilun keinoin Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistusta valmisteleva Oma Häme –hankkeelle.

Valitsimme kumppaniksemme KREAPALin, sillä Veikon meille tarjoama yhteistyösuunnitelma asiakaskokemuksen palvelumuotoilun työpajasisältöineen oli sekä helposti ymmärrettävä ja hyvin konkreettinen, että toi esiin Veikon vahvan asiantuntijuuden asiassa.

Yhteistyö KREAPALin kanssa sujui erittäin hienosti. Projekti auttoi meitä ymmärtämään asiakaskokemuksen merkityksen; miksi siihen kannattaa panostaa ja miten sitä parannetaan.

Erityisen tyytyväisiä olemme KREAPALin kykyyn toteuttaa projekti yhtä aikaa asiantuntevasti ja erittäin innostavasti! Suosittelen lämpimästi.👍

Tutustu asiakastarinaan TÄSTÄ.

Johanna Hämäläinen Projektisuunnittelija, Oma Häme

Olemme rakentaneet Elmosta 2014 lähtien uuden ajan ICT-taloa – asiakaskokemus edellä – holistisesti ihmisiä varten. Haluamme käyttää muotoiluajattelua kaikessa kehittämisessä mitä teemme.

Veikko vakuutti minut innostuksellaan ja osaamisellaan jo 2016 keväällä, kun tapasimme ensi kertaa. Jo tällöin heräsi ajatus, että Veikko voisi meitä auttaa rakentamaan tätä muutosmatkaa. 2018 kesällä tämä konkretisoitui, kun aloitimme yhteistyön KREAPAL kanssa.

Yhteistyöstä saatu palaute on ollut erinomaista: ”Voisiko Veikko tulla meidänkin tiimiä sparraamaan?”. Tavoite on yhä syventää yhteistyötä KREAPAL kanssa 2019 siten, että KREAPAL on keskeinen kumppani Elmon kasvussa ja tulee mukaan myös vaativimpiin asiakascaseihimme.

Janne Aaltonen Toimitusjohtaja, ICT Elmo Oy

Meillä kulkee tällä hetkellä todella kovaa ja haluamme varmistaa että näin on myös jatkossa – tämän vuoksi kehitämme jatkuvasti sekä ydinliiketoimintaa että mietimme kokonaan uusia ulostuloja.

Uuden liiketoiminnan kehittäminen on aina haasteellista, mutta yhdessä tekemällä homma hoituu tässäkin paremmin.

KREAPAL on tuonut kehitystyöhömme muotoilulähtöisten menetelmien kautta tuoretta kulmaa ja energiaa. Vahva suositus!

Ilkka Kaikuvuo Head of Framery Research Center, Framery Oy

Olemme luomassa varsin perinteikkäälle toimialalle toimintamallia, jossa palvelumme keskiössä on asiakaskokemuksen aivan uudenkaltainen huomiointi –  silti toisaalta ymmärtäen tarjoamamme palvelun ”pienuuden” asiakkaidemme elinympäristössä. Haluamme olla palveluntuottajana siellä missä asiakkaammekin ovat, iloisena arjen kokemuksen tuojana.

Veikko ja KREAPAL ovat olleet avainasemassa sekä strategiamme että palvelukonseptimme muotoilussa osaksi kuluttajien arkea. Olemme erittäin tyytyväisiä meitä ja asiakkaita osallistavaan työtapaan ja projektin lopputulokseen. Kiitos vielä ja onnea ja menestytä tulevaisuuteen!

Markus Niemi Toimitusjohtaja, Innowash Oy

Valitsimme tuotteistamisen palvelumuotoiluprojektiin kumppaniksi KREAPALin, koska Veikon kanssa muotoiluprosessi oli mahdollista rakentaa aidolla ja ketterällä yhteistyöllä niin, että olemme itse vahvasti mukana toteutuksessa – suunnitteluvaiheesta lähtien.

Syksyn / talven  aikana toteutettu projekti sujui mainiosti! Me toimme yhteistyöhön pitkin matkaa näkemystämme organisaatiomme tilanteesta ja ratkaistavista asioista ja Veikko puolestaan osaamista siitä, miten asioita ratkaistaan hyödyntämällä muotoilun menetelmiä. Yhteistyömme oli aitoa pallottelua ja parhaan etenemismallin ketterää ja luovaa etsimistä. Näin ollen pääsimme hyvään lopputulokseen ja meille myös jäi osaamista ”omaan taloon”. Kiitos KREAPAL! 😃🙌

Noora Vaaraniemi Palveluvastaava, Business Tampere

Pari tiivistä päivää liiketoimintamuotoilua KREAPALin kanssa takana: kiitos innostavasta ja kannustavasta ajatusten ohjaamisesta uusille urille! 😃

Nina Rasola Toimitusjohtaja, RL Palvelut Oy | Varapuheenjohtaja, Suomen Yrittäjät ry

Karton liiketoiminta on todella suurissa muutoksissa, jossa ajattelua on täytynyt muuttaa ja kehittää peruslähtökohdista alkaen.

Iso kiitos KREAPAL ja Veikko fasilitoinnista ja sparrauksesta strategiapäivityksen kanssa. Liiketoimintalähtöisten muotoilutyökalujen avulla saimme ajatuksia järjestykseen ja määritettyä tahtotilaamme ja polkuamme eteenpäin. Suosittelen!

Kalevi Koistinen Toimitusjohtaja, Karto Oy

Yhteistyö KREAPALin kanssa liiketoimintamuotoilun pitkällä polulla on aloitettu erinomaisella workshopilla käytännön liiketoimintaan liittyvissä asioissa. Koko henkilöstön huomioiva ja yhteistyössä Veikon johdolla syntyvä uudistettu palvelumalli on erittäin tervetullut ja silmiä avaava konservatiiviseksi mielletyssä asianajomaailmassa.

Antti Husa Osakas, Eversheds Sutherland

Kiitos tämän päivän luennosta ja työpajasta. Näen työni puolesta valtavan määrän koulutuksia ja työpajoja vuoden aikana – vetosi oli ehdottomasti yksi vuoden kovimpia – loistavaa!

Riku Niemi Yritysvalmennuksen asiantuntija, Markkinointi-instituutti & Rastor Oy

Kiitos vielä eilisestä koulutus-/workshop -päivästä. Vielä tänäänkin pää kohisee täynnä uusia ajatuksia ja näkökulmia. – Täytyy kyllä sanoa, että kun näillä työkilometreilla on käynyt niin monet koulutukset ja konsultoinnit, niin valitettavan harvoin enää seminaareissa tai vastaavissa tulee sellaista fiilistä, että oppisi uutta ja saisi jotain irti. Eilen kyllä tuli, ja runsaasti! Kiitos vielä pätevästä päivästä! 🙂

Sirpa Virtanen Kehitys- ja yhteysjohtaja, Effet Oy

Pysähtyminen |  On tosi tärkeätä pysähtyä, kuunnella, ajatella, oppia… Tällöin antaa itselleen mahdollisuuden nähdä eteenpäin.

Minulle kävi tänään niin. Tuntuu hyvin selkeältä mitä seuraavaksi teen. Kiitos ajatteluun johdattelusta Veikko Törrönen & KREAPAL. #oivallus #ymmärrys #havainto #palvelumuotoilu

Maria Tammi Head of Development, Saarioinen Oy

Olin syksyllä 2018 kuuntelemassa Veikon luentoa palvelumuotoilusta. Aihe oli hyvin mielenkiintoinen ja pidin Veikon energisestä, huumorintajuisesta sekä asiantuntevasta esiintymistavasta. Setti oli sen verran mielenkiintoinen, että innostuin itsekin ottamaan aiheesta enemmän selvää tulevaisuuden kehitysprojekteja varten. Kiitos Veikko hyvästä setistä!

Jani Antero Laine Seniori Research-konsultti, Experis / Manpower Group Oy

Kiitos KREAPALille ja Veikolle johtoryhmän vuorovaikutteisesta palvelumuotoilun työpajasta.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy on 17 kunnan ja 440 000 asukkaan ja ympäristön oma yhtiö. Meille on tärkeää, että asiakkaamme ovat tyytyväisiä palveluihimme. Palvelumuotoilu on toimiva ja meille sopiva menetelmä nykyisen palveluvalikoimamme läpikäymiseen ja kehittämiseen.

Veikon fasilitoiman päivän aikana teimme monta oivallusta, miten voimme lisätä asiakkaiden tyytyväisyyttä ja asiakasymmärrystä toiminnassamme. Päivässä oli sopivasti teoriaa todellisen harjoituscasen ohessa.

Virpi Oksala Asiakkuuspäällikkö, Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pääsin nauttimaan Alma Talent Next Level Service Design 2019 -seminaarissa Veikon keynote-puheenvuorosta ja tapahtuman fasilitoinnista. Veikko piti tapahtuman sopivan tiukasti otteessaan – ja elävöitti esityksiä tarinoimalla ja kertomalla oman työelämänsä esimerkkejä – myös epäonnistumisia.

Ulla Tynjä Service Designer | UX Designer, Veikkaus Oy

Viime viikon luentosi palvelumuotoilusta oli mieltäavartava. Kiitos siitä!

Kirsi Vahtokari Social Media and Event Assistant, Teho-osasto Oy

Kiitos mielenkiintoisesta luennosta Yliopistolla!

Juha Jalonen Sales Consultant, Ambientia Oy

Kiitos näistä kahdesta päivästä Alma Talent Asiakaspalvelu 2018 -seminaarissa. Huikean energisesti ja innostuneesti vedetyt päivät!

Satu Kylmälä Palveluliiketoiminnan koulutuspäällikkö, Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK

Asiakastarinoita

Mika Miesmäki Facta Oy

Mika Miesmäki, toimitusjohtaja, Asianajotoimisto Facta Oy

"Liiketoimintamuotoiluhanke avasi monella tapaa meidän silmiämme ja lähdemme nyt yksi asia kerrallaan muotoilemaan omaa toimintaamme paremmin asiakkaiden ympärille."

Tero Majuri, osakas ja toimitusjohtaja, eSend Finland Oy

"Ensimmäisestä työpajasta alkaen saimme yritykseemme uutta positiivista energiaa! Lopputuloksena saimme kiteytetyn liiketoimintastrategiakokonaisuuden, joka on sekä selkeä että erittäin inspiroiva! "

Susanna Pirinen, ihmiset-velho, RD Velho Oy

"Yhteistyömme sujui sanalla sanoen hyvin! Projektin lopputuloksena synnytetyt ketterät konseptit työntekijäkokemuksen ja yrityskulttuurin kehittämiseen syventyvät ja keskustelu jatkuu aktiivisena."

Lisää asiakastarinoita
Fiiliskuva 1

Autamme organisaatioita olemaan merkityksellisiä – ihmisille.

 

 

Miksi?

Kun ympäröivät tekijät kuten työ, yhteiskunta ja talous muuttuvat, myös organisaatioiden on muututtava. Liiketoimintojen digitalisointi ja automatisointi koetaan monessa organisaatiossa muutoksesta selviytymisen edellytykseksi ja olemme osittain samaa mieltä. Haluamme kuitenkin painottaa, että pohjimmiltaan liiketoiminnat palvelevat ihmisiä – eri tasoilla. Siksi jokaisen organisaation tärkein tehtävä on ymmärtää ihmisiä – ja muotoilla liiketoiminnan eri osa-alueet tästä ymmärryksestä käsin tuottamaan enemmän merkitystä ja arvoa ihmisille.

 

ihmisen elämä

 

Liiketoiminta on etääntynyt kauaksi tästä ajattelutavasta: strategiaa, palveluita, asiakaskokemusta ja muita liiketoiminnan osa-alueita kehitetään omissa siiloissa ja poteroissa, neuvotteluhuoneissa, henkisesti kaukana asiakkaista ja ihmisistä liiketoiminnan takana.

 

 

Tässä epäyhtälössä piilee valtavia mahdollisuuksia – toimialariippumattomasti. Autamme organisaatiotasi ymmärtämään ihmisiä ja kohottamaan ihmisen liiketoiminnan ytimeen.

 

Autamme organisaatioita ymmärtämään ihmisiä ja kohottamaan ihmisen liiketoiminnan ytimeen | Mahdollistamme liiketoiminnan muotoilun kaikenkokoisille yrityksille

Muotoilun hyödyntäminen palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisessä tuo todistetusti tuloksia, mutta se on ollut perinteisesti suurten organisaatioiden yksinoikeus – ei enää. Lean Startup -menetelmiä ja muotoiluajattelua yhdistävä yhteiskehittämisen konseptimme mahdollistaa isot tulokset pienemmillä resursseilla. Teemme töitä kaikenkokoisille kehitysmyönteisille organisaatioille – toimialariippumattomasti – ympäri Suomen.

Poimintoja blogista

30.7.2019

Omaa elämää voi palvelumuotoilla

Tämä "Omaa elämää voi palvelumuotoilla" blogikirjoitus on jatkoa blogille: ”Voiko elämään palvelumuotoilla?” (linkki), jonka kirjoitin kesäkuussa 2018. Pohdiskelin blogissa voiko palvelumuotoilun holistista ajattelutapaa ja menetelmiä...

Lue lisää blogissa »

29.1.2019

Palvelumuotoilu on uusi musta

”Olemme asiakaskeskeisiä ja panostamme asiakaskokemukseen 100 %, joka kohtaamisella! ”Haluamme tarjota parasta asiakaskokemusta ja parasta asiakaspalvelua!” Asiakaslähtöisyydestä ja asiakaskokemuksesta puhuvat kaikki. Jokainen...

Lue lisää blogissa »

26.12.2018

Miksi liiketoiminnan johdon ja muotoilijoiden yhteistyö tuottaa niin helkkarin hyvää tulosta?

Saimme viime viikolla päätökseen liiketoiminta- ja palvelumuotoiluprojektin, jonka lopputuloksena synnytettiin uudelle perustettavalle startup-yritykselle sekä kokonaisvaltainen strategiakokonaisuus että palvelukonsepti. Kokonaisuus etenee...

Lue lisää blogissa »

16.12.2018

Organisaatiosi tärkein tehtävä on ymmärtää ihmisen elämää

Kun ympäröivät tekijät kuten työ, yhteiskunta ja talous muuttuvat, myös yritysten on muututtava. Liiketoimintojen digitalisointi ja automatisointi koetaan monessa yrityksessä muutoksesta selviytymisen edellytykseksi ja olemme osittain samaa...

Lue lisää blogissa »

26.7.2018

Mihin liiketoimintamuotoilua voidaan hyödyntää? Millaista osaamista se vaatii?

Tämä blogikirjoitus on jatkoa sarjalle, jossa avataan liiketoimintamuotoilun perusteita. Edellinen blogikirjoitus keskittyi liiketoimintamuotoilun perusteisiin tarjoamalla vastauksia kysymyksiin mitä ja miksi – voit tutustua kirjoitukseen...

Lue lisää blogissa »
Fiiliskuva 2

 

Liiketoiminnat palvelevat aina ihmisiä – me muotoilemme ihmislähtöistä liiketoimintaa.  

Lataa tästä

OPAS LIIKETOIMINTAMUOTOILUUN

Kirjoitimme oppaan liiketoiminnan rohkeille edistäjille ja edelläkävijöille. Opas vastaa liiketoimintamuotoilun kysymyksiin: mitä, miksi, mihin ja miten.

Lataa opas täyttämällä alla oleva lomake.

Palvelumuotoilu opas

OPAS PALVELUMUOTOILUUN

Mitä on palvelumuotoilu? Miksi palvelumuotoilla? Mihin palvelumuotoilua voi hyödyntää? Miten palvelumuotoillaan? Lataa oppaamme ja tiedät.

Lataa opas täyttämällä alla oleva lomake.

asiakaskokemusopas

ASIAKASKOKEMUSOPAS

Mitä on asiakaskokemus? Miksi asiakaskokemukseen tulee panostaa? Miten asiakaskokemusta kehitetään? Lataa oppaamme ja tiedät.

Lataa opas täyttämällä alla oleva lomake.

Voimmeko auttaa?

Tiedät jo mitä yrityksesi pitäisi tehdä. Ota yhteyttä – me autamme.

Kreapal facebook Kreapal twitter Kreapal linkedin Kreapal instagram
Lisätietoja

Veikko on yrityksen perustaja, liiketoimintamuotoilija ja palvelumuotoilija, jonka kaikessa tekemisessä painottuu arvon tasapainoinen tuottaminen kolmella tasolla: asiakkaiden, työntekijöiden ja omistajien. Hän on johtanut lukuisia liiketoiminta- ja palvelumuotoiluhankkeita niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, sekä asiakaskokemuksen kehittämistä merkittävässä suomalaisessa konsernissa. Kansainvälisten BBA ja MBA tutkintojen lisäksi Veikko on opiskellut palvelumuotoilua kolmessa suomalaisessa korkeakoulussa, sekä liiketoimintamuotoilua TU Delft:issä.

Veikko ei toista vain muiden ajatuksia, vaan ottaa aktiivisesti kantaa liiketoimintalähtöisen muotoilun kehitykseen Suomessa. Hän kehittää ja visualisoi konsepteja, työkaluja ja menetelmiä, sekä kirjoittaa parhaillaan kirjaa palvelumuotoilusta. Kirja tullaan julkaisemaan lähitulevaisuudessa.

Veikko on kysytty esiintyjä erilaisissa palvelumuotoilun, asiakaskokemuksen ja markkinoinnin tapahtumissa ja seminaareissa. Häntä kiitetään erityisesti kyvystään oivalluttaa isoja kokonaisuuksia tavalla, joka puhuttelee niin organisaatioiden ylintä johtoa kuin työntekijöitäkin. Veikko on innostaja ja tekijä, jonka koulutuksissa, työpajoissa ja muotoiluprojekteissa syntyy oivalluksia ja tuloksia – aina rennossa hengessä.

VEIKKO TÖRRÖNEN | Perustaja | #liiketoimintamuotoilu #palvelumuotoilu #asiakaskokemus

veikko@kreapal.fi

040 705 5810

Linkedin

"Veikko vakuutti minut innostuksellaan ja osaamisellaan jo 2016 keväällä, kun tapasimme ensi kertaa. Jo tällöin heräsi ajatus, että Veikko voisi meitä auttaa rakentamaan yrityksemme muutosmatkaa. 2018 kesällä tämä konkretisoitui, kun aloitimme yhteistyön KREAPALin kanssa. Yhteistyöstä saatu palaute on ollut erinomaista! Tavoite on yhä syventää yhteistyötä siten, että KREAPAL on keskeinen kumppani ICT Elmon kasvussa ja tulee mukaan myös vaativimpiin asiakascaseihimme. "

Janne Aaltonen
Toimitusjohtaja, ICT Elmo Oy

LUOTTOKUMPPANIMME

Työskentelemme sekä itsenäisesti että yhdessä eri toimialojen luotettavien huippuammattilaisten kanssa. Tässä muutaman luottokumppanimme esittelyt – julkaisemme lisää syksyn 2019 aikana.

Lisätietoja

Tommi on Fimentum Oy:n perustaja, omistaja ja toimitusjohtaja, jonka toimintaa ohjaa aito halu auttaa yrittäjiä ja yrityksiä kasvamaan ja menestymään. Tommin tausta on kansainvälisissä startupeissa ja kasvuyrityksissä, joissa kasvuyrittäjyys ja kasvun haasteet ovat tulleet hyvin tutuiksi. Näissä yrityksissä Tommi on vastannut monipuolisesti yritysten perustamisesta, kehittämisestä, rahoituksen hankkimisesta, tuotteistuksesta, tuotekehityksestä, myynti- ja kumppaniverkostojen rakentamisesta ja kasvusta noin 30 eri maassa.

Vuodesta 2012 asti Tommi on keskittynyt auttamaan muita yrityksiä samoissa haasteissa: hän on ollut perustamassa kymmeniä yrityksiä ja hankkinut rahoitusta yli 300:lle yritykselle, jotka tähtäävät kansainväliseen kasvuun omilla tuotteillaan tai palveluillaan. Päätyönään hän auttaa yrityksiä rahoituksen pitkäjänteisessä suunnittelussa ja hankkimisessa, sekä julkisilta että yksityisiltä rahoittajilta, kuten Business Finlandilta, ELY-keskuksilta, EU:lta, aluerahastoilta, säätiöiltä, Finnveralta, pankeilta ja enkeli- ja pääomasijoittajilta.

TOMMI PAJALA | Fimentum Oy | #rahoitus

Linkedin

"Kasvuun ja kasvun suunnitteluun liittyy olennaisena osana myös luotettavat kumppanit. Satojen projektien ja yritysten kautta omaan laajat kontaktiverkostot henkilöihin ja yrityksiin, joten pyrin aina auttamaan myös kontaktien luomisessa potentiaalisiin asiakkaisiin ja hyviin yhteistyökumppaneihin eri toimialoilla. KREAPAL on yksi näistä luotettavista kumppaneista, sillä jaamme saman toimintatavan ja arvot: ei käsienheiluttelua, ei konsultointia, vaan oikeaa tekemistä, josta on oikeasti hyötyä ihmisille ja yrityksille."

Tommi Pajala
Toimitusjohtaja, Fimentum Oy

Lisätietoja

Suomessa kehitetty strategisen muotoilun menetelmä tarinallistaminen on ollut yritysten käytössä vuosikymmenen. Menetelmän takana on tarinallistaja ja Tarinakone yrityksen perustaja Anne Kalliomäki, joka toi vuonna 2008 tarinallistamisen yritysten hyödynnettäväksi ja otti tarinallistajan ammattinimikkeen käyttöön ensimmäisenä Suomessa.

Aiemmin televisio- ja elokuva-alalla työskennellyt Kalliomäki on luonut tarinallistamisen menetelmän yhdistämällä palvelumuotoilua ja elokuvallista tarinankerrontaa. Tarinallistaminen on yrityksen toiminnan kokonaisvaltaista kehittämistä asiakasta osallistavan tarinan muotoon. Kyse on strategisesta muotoilusta, jossa tarinaa käytetään välineenä asiakaskokemuksen laadun kehittämiseen. Tarinaa toteutetaan kaikilla tasoilla niin digitaalisessa kuin fyysisessäkin palveluympäristössä, palveluprosessien eri vaiheissa ja markkinointiviestinnän eri kanavissa.

Annen kehittämät tarinallistamisen menetelmät ovat innovatiivisia ja käytännönläheisiä ja ratkaisevat erinomaisesti niitä haasteita, joita yrityksillä ja organisaatioilla tänä päivänä on. Tarinallistamisen avulla yritykset voivat tuottaa asiakkaille kokemuksia, jotka ovat vaikuttavia ja erottuvia. Anne on kirjoittanut kirjan ”Tarinallistaminen – palvelukokemuksen punainen lanka”. (Talentum 2014). Kirja palkittiiin Hopeasulka-palkinnolla 2015.

ANNE KALLIOMÄKI | Tarinakone Oy | #tarinallistaminen

Linkedin

"Merkityksellisten, erottuvien ja inhimillisten asiakaskokemusten tuottaminen on tänä päivänä menestyneen liiketoiminnan edellytys. Tarinallistamisen pioneerina haluan olla tarjoamassa omille asiakasyrityksille verkostostani parhaan tuen tarinalähtöiseen tekemiseen. Koen tärkeänä siilojen purkamisen, liiketoiminnan kehittämisen kokonaisuutena, kestävästi, laatuun ja jatkuvuuteen panostaen: strategia, markkinointi, myynti, tuotteistaminen ja palvelumuotoilu kuuluvat erottamattomasti yhteen. Yhdessä kumppaneiden kanssa pystyn tarjoamaan asiakkaille entistä enemmän tätä jatkuvuutta, kokonaisvaltaista tekemistä ja näin parempia tuloksia. Yhteistyö KREAPALin ja ryhmämme muiden kumppaneiden kanssa on siksi luonnollinen valinta. "

Anne Kalliomäki
Toimitusjohtaja, Tarinakone Oy

Meitä kiinnostaa kuulla sinusta! Ota yhteyttä - me autamme.

Blogi

Meitä kiinnostaa kuulla sinusta! Ota yhteyttä - me autamme.

OPAS LIIKETOIMINTAMUOTOILUUN

Lataa opas täyttämällä alla oleva lomake.

OPAS PALVELUMUOTOILUUN

Lataa opas täyttämällä alla oleva lomake.

ASIAKASKOKEMUSOPAS

Lataa opas täyttämällä alla oleva lomake.

OTA YHTEYTTÄ

Yhteydenottolomake
Jätä yhteystietosi yllä olevalla lomakkeella. Soitamme sinulle takaisin heti vapauduttuamme.

Soita tai laita sähköpostia
040 7055 810
veikko@kreapal.fi

Varaa etätapaaminen
Varauksen voit tehdä täällä.

Tule kylään
Toimistomme sijaitsee aivan Tampereen ydinkeskustassa, rautatieaseman vieressa.
Crazy Town (5. kerros)
Rautatienkatu 21 B
33100 Tampere


LASKUTUSOSOITTEET

Y-tunnus
2952382-5

Verkkolaskut
Verkkolaskuosoite: 003729523825
Operaattori: 003721291126 (Maventa)
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH

PDF-laskut sähköpostilla
29523825@scan.netvisor.fi