KREAPAL on energinen ja tuloksekas liiketoimintamuotoilun, palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen asiantuntijayritys.

Maailma muuttuu kiihtyvällä tahdilla, mutta yksi asia ei koskaan muutu: kaikki liiketoiminnat palvelevat pohjimmiltaan aina ihmisiä.

Autamme yrityksiä ymmärtämään ihmisiä, kirkastamaan yhteisen inspiroivan päämäärän, muotoilemaan haluttua muutosta ja aikaansaamaan tavoiteltuja tuloksia. Näin luomme hyvää ympärillemme auttamalla yksilöitä, yrityksiä ja koko Suomea menestymään – yhdessä.

Olemme rohkeita, intohimoisia ja energisiä ammattilaisia – ja helkkarin hyviä työssämme. Suositteluasteemme NPS (Net Promoter Score) > 95!

Blogistamme löydät keinoja yrityksesi asiakasuskollisuuden, suosittelun ja kannattavuuden parantamiseen.

Liiketoimintamuotoilu

Lue lisää »

Rakennetaanko strategia, jonka henkilöstönne ymmärtää ja muistaa?

Palvelumuotoilu

Lue lisää »

Nostetaanko nykyisen palvelunne arvoa – vai luodaanko täysin uusi palvelu?

Asiakaskokemus & Työntekijäkokemus

Lue lisää »

Luodaanko kilpailuetua ja kannattavampaa liiketoimintaa?

Puheet, valmennukset ja työpajat

Lue lisää »

Haastetaanko ajattelutapoja ja motivoidaanko muutokseen?

Työkaveri

Lue lisää »

Muotoillaanko muutos yhdessä osaksi arkea?

Verkkokurssi

Lue lisää »

Keinot ja työkalut liiketoiminnan strategisen tason tuloksekkaaseen kehittämiseen?

Meistä sanottua

Yhteystiedot

Meitä kiinnostaa kuulla sinusta!

Ota yhteyttä - keskustellaan.

Kuuntelemme sinua ja organisaatiosi tarpeita. Kerromme myös reilusti, jos emme ole organisaatiollesi paras mahdollinen kumppani – ja ehdotamme sopivampia tekijöitä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Lisätietoja

Veikko on yrityksen perustaja, liiketoimintamuotoilija ja palvelumuotoilija, jonka kaikessa tekemisessä painottuu arvon tasapainoinen tuottaminen kolmella tasolla: asiakkaiden, työntekijöiden ja omistajien. Hän on johtanut lukuisia liiketoiminta- ja palvelumuotoiluhankkeita niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, sekä asiakaskokemuksen kehittämistä merkittävässä suomalaisessa konsernissa. BBA, MBA ja HHJ -tutkintojen lisäksi Veikko on opiskellut palvelumuotoilua kolmessa suomalaisessa korkeakoulussa, sekä liiketoimintamuotoilua TU Delft:issä. Veikko ei toista vain muiden ajatuksia, vaan ottaa aktiivisesti kantaa liiketoimintalähtöisen muotoilun kehitykseen Suomessa: kehittäen ja visualisoiden uusia konsepteja, työkaluja ja menetelmiä.

Veikko luennoi yliopistolla ja on kysytty esiintyjä erilaisissa palvelumuotoilun, asiakaskokemuksen ja markkinoinnin tapahtumissa ja seminaareissa. Häntä kiitetään erityisesti kyvystään oivalluttaa isoja kokonaisuuksia tavalla, joka puhuttelee niin organisaatioiden ylintä johtoa kuin työntekijöitäkin. Veikko on innostaja ja tekijä, jonka koulutuksissa, työpajoissa ja muotoiluprojekteissa syntyy oivalluksia ja tuloksia – aina rennossa hengessä.

Veikko Törrönen

Perustaja
Liiketoimintamuotoilija
Palvelumuotoilija

Veikon korkea ammattitaito, kokemus ja aito halu ymmärtää liiketoimintaamme on hyvän yhteistyömme perusta. Hän on utelias ja kunnianhimoinen valmentaja, joka ei koskaan päästä meitä helpolla: yhteinen valmistautuminen työpajoihin ja selkeä seuranta ovat antaneet eväät aikaansaavalle työskentelylle. Yhteistyö KREAPALin kanssa on auttanut meitä kirkastamaan konsernin yhteistä asiakaskokemuksen tahtotilaa, ottamaan oikeita askeleita, tarjonnut käytännön työkaluja ja selkeyttänyt tekemistämme jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Henkilökohtaisesti olen saanut myös kasvaa ihmisenä Veikon kanssa työskennellessäni. Lämmin kiitos ja vahva suositus!

Hanna-Kaisa Hynni
Asiakaskokemusjohtaja, VMP Oyj

Työskentelemme seka itsenäisesti että verkostomaisesti yhdessä eri toimialojen luotettavien huippuammattilaisten kanssa.