Kreapal blogi

Ajatuksia asiakaskokemuksesta ja palvelumuotoilusta.

Mitä on palvelumuotoilu? Mitkä ovat sen keskeisimmät elementit?

30.8.2017   |   Veikko Törrönen

Palvelumuotoilusta puhutaan todella paljon juuri tällä hetkellä – eikä suotta. Työ, yhteiskunta ja talous muuttuvat kiihtyvällä tahdilla. Kuluttamisen painopisteen siirtyminen tavaroista palveluihin on nostanut palveluiden ja elämyksellisyyden tuottamisen merkityksen täysin uudelle tasolle. Palvelumuotoilu on palveluiden kehittämisen tehokkain menetelmä, joka vastaa erinomaisesti tämän aikakauden haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

palvelumuotoilun hyödyt

Palvelumuotoilu on ammattimaisesti johdettuna tuloksellista ja liiketoiminnallisesti järkevää palvelukohtaamisten, palvelutuotantoprosessien ja yrityskulttuurin kehittämistä johtuen mm. seuraavista palvelumuotoilun perusperiaatteista:

  • Kehityksen lähtökohtana on aina asiakkaan ydinongelman ymmärtäminen ja ratkaiseminen.
  • Palvelu suunnitellaan käyttäjilleyhdessä palvelun eri osapuolten kanssa (asiakkaiden, organisaation- ja mahdollisen kolmannen osapuolen edustajien kanssa).
  • Palvelumuotoilu on kokeileva ja iteratiivinen prosessi – kehityksen suuntaa voidaan muuttaa ketterästi uuden tiedon kertyessä (vertaa perinteinen vesiputousmalli).
  • Markkinoiden ja yhteiskunnan nopeasta muutosvauhdista johtuen prosessi painottaa nykyhetken lisäksi käyttäjien tulevia tarpeita.
  • Palvelumuotoilu korostaa tunnetta ja asiakaskokemusta – asiakaskokemuksesta 2/3 on tunnetta. On edullisempaa rakentaa emotionaalista lisäarvoa (tunne) kuin funktionaalista lisäarvoa (toiminnalisuus, tekninen ominaisuus tms.).

 

palvelumuotoilun hyödyt lukuina

 

Palvelumuotoilun liiketoiminnallinen kannattavuus ei rajoitu ainoastaan muotoiltavaan palveluun. Osallistava prosessi synnyttää tilaajayritykseen aina uutta palvelukehityksen osaamista sekä kehittää sen yrityskulttuuria asiakaslähtöisemmäksi.

 

Palvelumuotoilun määritelmä

Palvelumuotoilun asiantuntijat ympäri maailman ovat yhtä mieltä palvelumuotoilun määritelmästä: sille ei ole olemassa yhtä tyhjentävää määritelmää. Sen sijaan jokainen palvelumuotoilija tai palvelumuotoilutoimisto joko valitsee olemassa olevista määritelmistä itselleen sopivimman tai muodostaa aiheesta oman määritelmänsä – me valitsimme jälkimmäisen.

Organisoimme aiheesta fasilitoidun työpajan, jonne kutsuimme mukaan eri ammattikuntien osaajia. Työpajan ensimmäisen vaiheen lopputuloksena päädyimme määrittämään palvelumuotoilun tärkeimmiksi elementeiksi seuraavat neljä muuttujaa:

  • asiakaslähtöisyys
  • muotoiluajattelun hyödyntäminen
  • tulevaisuuteen suuntaavuus
  • yhdessä kehittäminen / osallistaminen

 

Sovimme työpajan alussa tavoitteeksi viisi muuttujaa, joten yksi oli vielä valitsematta – kaikkien hyvien ja tärkeiden valitsematta jääneiden elementtien joukosta. Olemme todistaneet palvelumuotoilun tuottavan merkittävää liiketaloudellista hyötyä. Tämän vuoksi valitsimme viimeiseksi muuttujaksi liiketaloudellisen hyödyn ja päädyimme määrittelyssä seuraavaan lopputulokseen:

 

Palvelumuotoilu on muotoiluajattelua hyödyntävä, asiakaslähtöinen ja tulevaisuuteen suuntaava osallistava työtapa, jolla voidaan yhdistää asiakkaan ja liiketoiminnan tarpeet.

 

 

Olemme todella tyytyväisiä määritelmään. Koemme jo nyt sen auttavan sekä meitä että asiakkaitamme ymmärtämään paremmin mitä tarkoitamme, kun puhumme palvelumuotoilusta.

 

Palvelumuotoilu on jatkuva prosessi – kuten myös määritelmämme

Palvelumuotoilu on iteratiivinen eli jatkuvasti kehittyvä prosessi. Koko yrityksemme on rakennettu tämän filosofian varaan. Olemme hyviä siinä mitä teemme ja pirun ylpeitä tekemistämme. Olemme tästä huolimatta aina valmiita muuttamaan suuntaa uuden tiedon karttuessa – tämä koskee myös vastaustamme kysymykseen: mitä on palvelumuotoilu?

 

Haluatko oppia lisää – lataa palvelumuotoiluopas

Kirjoitimme palvelumuotoiluoppaan sinulle, joka haluat osallistaa henkilöstöäsi ja asiakkaitasi yhteisen suunnan taakse, kehittää nykyisiä tai innovoida uusia palveluita asiakkaidesi tarpeista käsin, löytää uusia kilpailukykyisiä liiketoimintamalleja kiihtyvässä kilpailussa tai rakentaa entistä asiakaslähtöisempää kulttuuria organisaatioosi. Opas oivalluttaa sinulle palvelumuotoilun perusteita ja vastaa kysymyksiin: mitä, miksi, mihin ja miten. Oppaan voit ladata täältä.

 

Kirjoittaja Veikko Törrönen on intohimoinen liiketoimintamuotoilija, palvelumuotoilija ja KREAPAL Oy:n perustaja.

 

Kuinka voimme auttaa?

KREAPAL on liiketoimintamuotoilun, palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen asiantuntijayritys. Autamme palauttamaan ihmisen takaisin liiketoiminnan ytimeen ja mahdollistamme muotoilun kaikenkokoisille yrityksille. Me koulutamme, valmennamme, fasilitoimme ja teemme projekteja kaikenkokoisille edelläkävijäorganisaatioille – toimialariippumattomasti – ympäri Suomen.

Tiedät jo mitä yrityksesi pitäisi tehdä. Älä jää pohdintojesi kanssa yksin, vaan ota yhteyttä ja kerro meille mihin haluat muutosta. Me kerromme, miten kytkemme ihmiset muutokseen mukaan ja miten me sen teemme – yhdessä teidän kanssa.

Veikko Törrönen
perustaja | toimitusjohtaja
040 7055 810
veikko@kreapal.fi

 

FacebookTwitterLinkedIn

STRATEGIA & ITSEOHJAUTUVUUS
#liiketoimintamuotoilu #palvelumuotoilu #asiakaskokemus #CX

Tieto ei ole arvokasta, tekeminen on - kovaan käyttöön ystävät 🔥🙌: https://t.co/lmD7PrLlsG
#liiketoimintamuotoilu #palvelumuotoilu #asiakaskokemus #cx

McKinsey ensimmäinen, ja samalla kattavin ikinä tehty tutkimus muotoilun liiketoiminnallisista hyödyistä: mukana 300 yritystä - ympäri maailman. Tutkimus vahvistaa lukuisten muiden tutkimusten lopputuleman: muotoilu kannattaa ✔️ #liiketoimintamuotoilu #palvelumuotoilu #CX https://t.co/WlMR4FOHkk

Good design is good for business, says McKinsey: ”Firms that embrace design generated 32 % more revenue and 56 % more shareholder returns than rivals over a five-year period”. https://t.co/b4bmMOVPkz lähteestä @dezeen #businessdesign #servicedesign #designthinking #cx

Haku loppuu huomenna❗️ Maanantaina käydään hakemukset läpi - vielä kerkiää🔥✌️ #liiketoimintamuotoilu #palvelumuotoilu #cx #rekry #tampere

Ajankohtaista

HUOMIO TAMPERE | Etsimme liiketoimintamuotoilijaa tai palvelumuotoilijaa

1.10.2018

Olemme painaneet hommia ilon kautta ja rakkaudesta lajiin siihen malliin, että nyt olisi yrityksemme ensimmäisen rekrytoinnin...

Jatka lukemista

Tapaat meidät syksyllä 2018 mm. seuraavissa tapahtumissa

23.6.2018

Heinäkuussa lomailemme.. yrittäjämäisesti Heinäkuussa latailemme akkuja ja valmistaudumme tulevaan syksyyn. Jos ajatuksesi...

Jatka lukemista

Tietosuojaseloste

25.5.2018

Henkilötietolaki - (523/1999) 10 § ja 24 § - 4.7.2017 | GDPR - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 -...

Jatka lukemista

Tilaa uutiskirje

Tilaan KREAPAL uusimmat postaukset ja uutiskirjeen

Voimmeko auttaa?

Tiedät jo mitä yrityksesi pitäisi tehdä. Älä jää pohdintojesi kanssa yksin, vaan kerro meille mihin haluat muutosta. Me kerromme miten kytkemme ihmiset muutokseen mukaan ja miten me sen teemme – yhdessä.

Kreapal facebook Kreapal twitter Kreapal linkedin Kreapal instagram
Lisätietoja

Veikko on yrityksen perustaja, liiketoimintamuotoilija ja palvelumuotoilija, jonka projekteissa painottuu vahvasti liiketoiminnallisesti mitattavissa oleva hyöty. Hän on johtanut lukuisia liiketoiminta- ja palvelumuotoiluhankkeita niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, sekä asiakaskokemuksen kehittämistä merkittävässä suomalaisessa konsernissa. Veikko on opiskellut palvelumuotoilua kolmessa suomalaisessa korkeakoulussa, liiketoimintamuotoilua TU Delft:issä ja MBA tutkinnon University of Wales:issa.

Veikko käy säännöllisesti puhumassa erilaisissa palvelumuotoilun, asiakaskokemuksen ja markkinoinnin tapahtumissa ja seminaareissa. Hän on innostaja ja tekijä, jonka koulutuksissa, työpajoissa ja projekteissa syntyy oivalluksia ja tuloksia – aina rennossa hengessä.

Veikko Törrönen | Liiketoimintamuotoilu & Palvelumuotoilu

Ota yhteyttä
Lisätietoja

Asiakkaat kuvaavat Ninaa tarkkasilmäiseksi yrityskulttuurimuotoilijaksi, joka osaa kiteyttää syy-seuraussuhteita näkyviksi ja käyttökelpoisiksi työkaluiksi. Valmentajana Nina auttaa tiimejä ja yksilöitä näkemään asioita uusista näkökulmista. Laaja ymmärrys poikkitieteellisesti ihmisestä osana työyhteisöä auttaa häntä havainnoimaan ja tukemaan ihmisten kasvua osana työyhteisöä.

Ninalla on vahva liiketoiminnallinen osaaminen: hän rakensi SuomenTelecenter Oy:n liiketoiminnan tyhjästä yli 8 M€ vuotuiseen liikevaihtoon toimien itse operatiivisesta toiminnasta vastaavana kasvun mahdollistajana.  Hän on johtanut satoja valmennusprojekteja ja toiminut valmentajana hyvin erilaisissa organisaatioissa.

Nina on tunneälykäs joukkuepelaaja, jonka projekteissa tapahtuu isoja asioita sekä prosessien että henkisen kasvun tasolla.

Nina Rinne | Yrityskulttuurimuotoilu

Lisätietoja

Maailman muuttuessa yksi asia ei koskaan muutu – liiketoiminnat palvelevat aina ihmisiä.

Me palautamme ihmisen liiketoiminnan ytimeen | Mahdollistamme liiketoiminnan muotoilun kaikenkokoisille yrityksille

Etsimme jatkuvasti talentteja, jotka jakavat saman uskon ja intohimon ihmislähtöiseen liiketoiminnan kehittämiseen. Jos sisälläsi palaa sama liekki, tiedät jo mitä tehdä.

Sinä | Liiketoimintamuotoilu & palvelumuotoilu

Aika kääriä hihat? Soita Veikko Törrönen 040 7055 810 tai jätä viesti, niin olemme sinuun yhteydessä.

Tilaan KREAPAL uusimmat postaukset ja uutiskirjeen

Aika kääriä hihat? Soita Veikko Törrönen 040 7055 810 tai jätä viesti, niin olemme sinuun yhteydessä.

Tilaan KREAPAL uusimmat postaukset ja uutiskirjeen

TÄMÄN ME TEEMME

Palautamme ihmisen takaisin liiketoiminnan ytimeen | Mahdollistamme liiketoiminnan muotoilun kaikenkokoisille yrityksille

KREAPAL Oy
Rautatienkatu 21 B
33100 Tampere
Y-tunnus: 2871561-4

YHTEYDENOTOT
Veikko Törrönen
perustaja | toimitusjohtaja
040 7055 810
veikko@kreapal.fi


LASKUTUSOSOITTEET

Verkkolaskut
Verkkolaskuosoite: 003728715614
Operaattori: 003721291126 (Maventa)
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH

PDF-laskut sähköpostilla
28715614@scan.netvisor.fi