OTA YHTEYTTÄ >

Palvelumuotoilu auttoi ymmärtämään asiakaskokemuksen merkityksen

Yhteistyö KREAPALin kanssa sujui todella hienosti! Palvelumuotoilu auttoi meitä ymmärtämään asiakaskokemuksen merkityksen; miksi siihen kannattaa panostaa ja miten sitä parannetaan.

Palvelumuotoilu auttoi ymmärtämään asiakaskokemuksen merkityksen

 

Toteutimme syksyn 2018 aikana palvelumuotoiluprojektin Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistusta valmisteleva Oma Häme –hankkeelle. Haastattelimme projektin päätyttyä projektipäällikkö Auli Anttilaa siitä, mistä palvelumuotoiluprojektissa oikein oli kyse ja miten se sujui. Alla haastattelun yhteenveto.

 

Minkälaisessa tilanteessa päädyit alun perin keskusteluihin yrityksemme kanssa?

Lähestyimme KREAPALin Veikko Törröstä kesällä 2018 tavoitteena löytää tueksemme palveluntuottaja syvällisen asiakasymmärryksen muodostamiseksi palvelumuotoilun keinoin. Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistusta valmisteleva Oma Häme –hanke yhdessä maakunnan terveydenhuollon organisaatioiden kanssa oli hakemassa tuolloin Sitran Huomisen terveyskeskus –hankkeeseen julkisten terveyskeskusten kilpailukyvyn kehittämiseksi.

Näimme asiakasymmärryksen ja asiakaskokemuksen yhtenä merkittävimpänä kilpailukykytekijänä. Halusimme palvella asiakkaitamme entistä paremminja kehittää terveyskeskuksiamme parempaan kilpailukuntoon avoimille markkinoille.

 

Valitsimme kumppaniksemme KREAPALin, sillä Veikon meille tarjoama yhteistyösuunnitelma asiakaskokemuksen palvelumuotoilun työpajasisältöineen oli sekä helposti ymmärrettävä ja hyvin konkreettinen, että toi esiin Veikon vahvan asiantuntijuuden asiassa. Yhteistyö KREAPALin kanssa sujui erittäin innostavasti ja joustavasti.

 

Mikä sai sinut lopulta valitsemaan yrityksemme? Mikä erotti meidät muista toimijoista? 

Valitsimme kumppaniksemme KREAPALin, sillä Veikko Törrösen meille tarjoama yhteistyösuunnitelma asiakaskokemuksen palvelumuotoilun työpajasisältöineen oli sekä helposti ymmärrettävä ja hyvin konkreettinen, että toi esiin Veikon vahvan asiantuntijuuden asiassa. Koimme yhteistyöehdotuksen olevan sellainen, että se antoi meille palvelun hankkijana selkeän käsityksen siitä, mitä ostamamme palvelu tulisi olemaan. Näimme, että KREAPALin laatimaa ehdotusta yhteiseksi projektiksemme olisi helppo viestiä eteenpäin myös sellaisille tahoille, joille asiakaskokemuksen palvelumuotoilu olisi entuudestaan vieras asia.

palvelumuotoilu-auttoi-ymmärtämään

Miten yhteistyö on mielestäsi sujunut?

Yhteistyö KREAPALin kanssa sujui erittäin innostavasti ja joustavasti. Valmennushankkeemme käynnistettiin Sitran valintapäätöksen myötä nopealla aikataululla, mikä vaati myös valitsemaltamme palveluntuottajalta aikataulujen ja suunniteltujen palvelumuotoilun työpajasisältöjen sovittelua.

Työpajoihin osallistui oman työnsä ohella Kanta-Hämeen julkisten terveyskeskusten henkilökuntaa kolmesta eri organisaatiosta yhteensä noin kolmekymmentä työntekijää. Osallistujat olivat niin asiakastyötä tekeviä työntekijöitä eri ammattiryhmistä, esimiehiä kuin ylintä johtoa. Lisäksi yhteen työpajaamme osallistui terveyskeskustemme asiakkaita, mikä oli hyvin arvokasta muotoiluprosessissamme. Erityisen tyytyväisiä olemme KREAPALin Veikon kykyyn toteuttaa työpajat yhtä aikaa asiantuntevasti ja erittäin innostavasti!

 

Palvelumuotoilu auttoi ymmärtämään asiakaskokemuksen merkityksen; miksi siihen kannattaa panostaa ja miten sitä parannetaan.

 

Mikä on ollut mielestäsi suurin hyöty, jonka olemme pystyneet tuottamaan?

Palvelumuotoilu auttoi ymmärtämään asiakaskokemuksen merkityksen; miksi siihen kannattaa panostaa ja miten sitä parannetaan. Palvelumuotoiluprojektiin osallistuneiden palautteita:

  • ”Olen oivaltanut että miltä potilaan silmin toimintamme voi näyttää. Pyrkimys ajatella asioita ja hoitopolkua ”asiakkaan lippis päässä” on myös herättänyt uusia ajatuksia.”
  • ”Paljon on tullut hyvää. Aina ei tule ajatelleeksi, miten monet asiat vaikuttavat positiiviseen asiakaskokemukseen.”
  • ”Asiakasymmärryksen laajentamisen tärkeys ja työkalut siihen ovat olleet hienoa antia.”
  • ”Potilaan kokemukseen tulisi kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota. Paljon on tehtävää, jotta terveysasemista saadaan potilaille yksityistä houkuttavampia vaihtoehtoja.”

 

Kysyttäessä, kuinka todennäköisesti suosittelisit palveluitamme?

9!

 

Haluatko oppia ymmärtämään palvelumuotoilua syvemmällä tasolla?

Jos vastasit kyllä, suosittelemme oppaamme lataamista 🙌  Voit ladata oppaamme täältä

 

Kuinka voimme auttaa?

KREAPAL on liiketoimintamuotoilun, palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen asiantuntijayritys. Autamme palauttamaan ihmisen takaisin liiketoiminnan ytimeen ja mahdollistamme muotoilun kaikenkokoisille yrityksille. Me koulutamme, valmennamme, fasilitoimme ja teemme projekteja kaikenkokoisille edelläkävijäorganisaatioille – toimialariippumattomasti – ympäri Suomen.

Tiedät jo mitä yrityksesi pitäisi tehdä. Älä jää pohdintojesi kanssa yksin, vaan ota yhteyttä ja kerro meille mihin haluat muutosta. Me kerromme miten kytkemme ihmiset muutokseen mukaan ja miten me sen teemme – yhdessä teidän kanssa.

Veikko Törrönen
perustaja | liiketoimintamuotoilija | palvelumuotoilija
040 7055 810
[email protected]

FacebookTwitterLinkedIn

Yhteystiedot

Autamme SINUA onnistumaan!

Ota yhteyttä.

Kuuntelemme sinua ja organisaatiosi tarpeita – ja autamme sinua kehittämän strategian tai palvelun, josta asiakkaanne, työntekijänne ja omistajanne syttyvät! Kerromme myös reilusti, jos emme ole organisaatiollesi paras mahdollinen kumppani – ja ehdotamme sopivampia tekijöitä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Lisätietoja

Veikko on yrityksen perustaja, liiketoimintamuotoilija ja palvelumuotoilija, jonka kaikessa tekemisessä painottuu arvon tasapainoinen tuottaminen kolmella tasolla: asiakkaiden, työntekijöiden ja omistajien. Hän on johtanut lukuisia liiketoiminta- ja palvelumuotoiluhankkeita niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, sekä asiakaskokemuksen kehittämistä merkittävässä suomalaisessa konsernissa. BBA, MBA ja HHJ -tutkintojen lisäksi Veikko on opiskellut palvelumuotoilua kolmessa suomalaisessa korkeakoulussa, sekä liiketoimintamuotoilua TU Delft:issä. Veikko ei toista vain muiden ajatuksia, vaan ottaa aktiivisesti kantaa liiketoimintalähtöisen muotoilun kehitykseen Suomessa: kehittäen ja visualisoiden uusia konsepteja, työkaluja ja menetelmiä.

Veikko luennoi yliopistolla ja on kysytty esiintyjä erilaisissa palvelumuotoilun, asiakaskokemuksen ja markkinoinnin tapahtumissa ja seminaareissa. Häntä kiitetään erityisesti kyvystään oivalluttaa isoja kokonaisuuksia tavalla, joka puhuttelee niin organisaatioiden ylintä johtoa kuin työntekijöitäkin. Veikko on innostaja ja tekijä, jonka koulutuksissa, työpajoissa ja muotoiluprojekteissa syntyy oivalluksia ja tuloksia – aina rennossa hengessä.

Veikko Törrönen

Perustaja
Liiketoimintamuotoilija
Palvelumuotoilija

Veikon korkea ammattitaito, kokemus ja aito halu ymmärtää liiketoimintaamme on hyvän yhteistyömme perusta. Hän on utelias ja kunnianhimoinen valmentaja, joka ei koskaan päästä meitä helpolla: yhteinen valmistautuminen työpajoihin ja selkeä seuranta ovat antaneet eväät aikaansaavalle työskentelylle. Yhteistyö KREAPALin kanssa on auttanut meitä kirkastamaan konsernin yhteistä asiakaskokemuksen tahtotilaa, ottamaan oikeita askeleita, tarjonnut käytännön työkaluja ja selkeyttänyt tekemistämme jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Henkilökohtaisesti olen saanut myös kasvaa ihmisenä Veikon kanssa työskennellessäni. Lämmin kiitos ja vahva suositus!

Hanna-Kaisa Hynni
Asiakaskokemusjohtaja, VMP Oyj

Lisätietoja

Olen palvelumuotoilija, jolla on monen vuoden kokemus palvelumuotoilusta ja ison organisaation muutostyöstä asiakaslähtöisemmäksi.  Olen johtanut palvelumuotoilua lukuisissa projekteissa, sekä valmentanut satoja ihmisiä tuottamaan parempaa arvoa asiakkaille, työntekijöille ja omistajille – palvelumuotoilun menetelmin.

Erityisosaamistani ovat palvelumuotoilu ja ihmisymmärryksen soveltaminen palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisessä – sekä julkissektorin toiminnan asiantuntemus.

Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri, jonka lisäksi olen opiskellut palvelumuotoilua kahdessa suomalaisessa korkeakoulussa.

Minua on kiitetty erityisesti kyvystäni hahmottaa suuria kokonaisuuksia, sekä kiteyttää niitä helposti ymmärrettävällä tavalla. Innostun ihmisistä ja hyvistä ratkaisemisen arvoisista kysymyksistä – ja saan ihmiset ympärilläni innostumaan mukanani.

Outi Nokkonen

Palvelumuotoilija


Outi on valtavan upea palvelumuotoilun superammattilainen, organisaatioiden muutosmuotoilija, digitaalisten palvelujen uudistaja ja yhteiskehittämisen taitaja. Hän on ratkaisukeskeinen luova ongelmanratkaisija, joka ei pelkää lähteä kokeilemaan.

Outi on taitava projektinhallinnassa ja hän saa tuloksia aikaiseksi! Perustimme hänen kanssaan julkishallinnon muotoiluverkoston ”Julkis-muotoilijat” – ja Outi on vetänyt verkoston toimintaa aktiivisesti pari vuotta. Outi on sparrannut myös minua vaativissa muotoilujohtamisen tehtävissä. Vahva suositus täältä!

Anni Leppänen
Johtava palvelumuotoilija, Helsingin kaupunki

Lisätietoja

Jaakko hoitaa KREAPALilla verkkokursseihin ja liittyviä tehtäviä. Muotoiluajattelusta sekä digimarkkinoinnista kiinnostunut BBA-tradenomi aloitti työt keväällä 2020 harjoittelulla, jonka jälkeen yhteistyö on jatkunut tähän päivään.

Analyyttinen mutta myös luova Jaakko haluaa nostaa yritysten digitaalisen viestinnän määrää ja laatua, sekä tärkeimpänä – sen merkityksellisyyttä asiakkaalle!

Jaakko Koskinen

Verkkokurssimestari
Kasvuhakkeri

Jaakko hoitaa KREAPALilla verkkokursseihin liittyviä tehtäviä. Muotoiluajattelusta sekä digimarkkinoinnista kiinnostunut BBA-tradenomi aloitti työt keväällä 2020 harjoittelulla, jonka jälkeen yhteistyö on jatkunut tähän päivään.

Analyyttinen mutta myös luova Jaakko haluaa nostaa yritysten digitaalisen viestinnän määrää ja laatua, sekä tärkeimpänä – sen merkityksellisyyttä asiakkaalle!

Veikko Törrönen
Perustaja, KREAPAL DESIGN Oy

PALVELUMUOTOILU & LIIKETOIMINTAMUOTOILU

ILMAISET WEBINAARIT