OTA YHTEYTTÄ >

KREAPAL BLOGI
Vinkkejä ja uusia näkökulmia liiketoimintamuotoilusta, palvelumuotoilusta ja asiakaskokemuksesta.

Tilaa uutiskirje TÄSTÄ

Palvelumuotoilu julkisella sektorilla

15.12.2020   |   Outi Nokkonen & Elina Tervi

Palvelumuotoilu julkisella sektorilla on ajankohtainen aihe, johon on herätty ilahduttavin määrin. Mutta miten saada käyttäjälähtöisyys ja palvelumuotoilu alulle julkisorganisaatiossa?

 

Palvelumuotoilu julkisella sektorilla toimii näin

Monet julkissektorin organisaatiot, kuten Verohallinto, Kela, Tampereen kaupunki ja Helsingin kaupunki, ovat jo pitkään hyödyntäneet palvelumuotoilun lähestymistapaa toimintansa kehittämisessä. Tyypillisesti palvelumuotoilun ihmiskeskeiseen lähestymistapaan on herännyt kiinnostus digikehittämisen kautta. Julkissektorin organisaatioilla on kova paine pysyä perässä digiasioinnin kanavien kysynnässä ja niukoilla resursseilla on tärkeä onnistua rakentamaan kansalaisille sujuvat digipalvelut kerralla oikein. Kuluttajina kansalaiset ovat yhä tottuneempia asioimaan netissä helposti ja nopeasti, joten samaa odotetaan myös julkiselta sektorilta.

 

Julkissektorilla ei yritysten tavoin tavoitella paremmalla ja erottuvalla asiakaskokemuksella lisämyyntiä, vaan sujuvaa palvelua. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että palvelut toimivat sujuvasti eikä niiden käytöstä aiheudu ylimääräistä päänvaivaa.

 

Julkissektorilla ei yritysten tavoin tavoitella paremmalla ja erottuvalla asiakaskokemuksella lisämyyntiä, vaan sujuvaa palvelua – kansalaisten on tärkeä pystyä hoitamaan pakollinen asiointi sujuvasti. Julkisia palveluita käytetään monenlaisissa elämäntilanteissa, niin iloisissa kuin haastavissakin. Sen vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että palvelut toimivat sujuvasti eikä niiden käytöstä aiheudu ylimääräistä päänvaivaa. Julkisten palvelujen tulisi kytkeytyä luontevasti osaksi ihmisten elämää ja auttaa ihmisiä hoitamaan itselleen tärkeitä asioita.

 

Palvelumuotoilu julkisella sektorilla näkyy esimerkiksi selkeämpinä verkkosivuina, vähentyneenä luukulta toiselle pompotteluna ja ihmisen asioiden sujuvana hoitamisena. Kaikki nämä tarkoittavat sekä parempaa asiakaskokemusta että säästyneitä euroja.

 

Palvelumuotoilu julkisella sektorilla näkyy esimerkiksi selkeämpinä verkkosivuina, vähentyneenä luukulta toiselle pompotteluna ja ihmisen asioiden sujuvana hoitamisena. Kaikki nämä tarkoittavat sekä parempaa asiakaskokemusta että säästyneitä euroja. Organisaatioissa, joissa palvelumuotoilu on uusi kehittämisen tapa, hyötyjä saadaan usein jo pelkästään siilorajat ylittävän yhteistyön lisääntymisestä. Monipuolisemmassa palvelumuotoilun hyödyntämisessä tuloksena on myös nopeutunut kehityssykli ja parempi todennäköisyys käyttäjien näkökulmasta onnistuneille palveluille

 

Mistä aloittaa palvelumuotoilun hyödyntäminen julkisen sektorin organisaatiossa?

Moni julkisen sektorin organisaatio on aloittanut palvelumuotoilun hyödyntämisen yksittäisten palvelumuotoilusta innostuneiden työntekijöiden siivittämänä. Nämä innokkaat edelläkävijät ovat tuoneet palvelumuotoilun menetelmiä osaksi yksittäisiä kehittämisprojekteja ja sitä kautta pikkuhiljaa tutustuttaneet organisaatiota palvelumuotoilun lähestymistapaan ja hyötyihin. Jos omassa organisaatiossasi ei vielä ole tehty näitä ensimmäisiä projekteja, yritä löytää paikkoja sille. Jos ensimmäiset projekti on jo tehty, tärkein tehtävä on viestiä niissä saavutetuista hyödyistä mahdollisimman laajasti.

 

Kun olet perehtynyt palvelumuotoilun prosessiin ja menetelmiin, olet valmis etsimään omasta organisaatiostasi sopivat yhteistyökumppanit ja kokeilemaan uudenlaista kehittämisen tapaa.

 

Palvelumuotoilun hyödyt tulevat parhaiten esiin tekemällä ja palvelumuotoilun soveltuvuudesta kunkin organisaation kontekstiin oppii parhaiten kokeilemalla. Kun olet perehtynyt palvelumuotoilun prosessiin ja menetelmiin, olet valmis etsimään omasta organisaatiostasi sopivat yhteistyökumppanit ja kokeilemaan uudenlaista kehittämisen tapaa. Näissä ensiaskelissa voi käyttää tukena ulkopuolisia palvelumuotoilun asiantuntijapalveluita, mutta parhaiten oppii itse tekemällä. Lähde siis rohkeasti tekemään!

On tärkeä muistaa, että jo palvelumuotoilun työtavat itsessään voivat tuoda jäykähkölle julkisorganisaatiolle uusia oivalluksia tekemiseen ja toimintatapoihin. On tyypillistä, että palvelumuotoilu omaksutaan hitaasti laajemmin normaaliksi tavaksi tehdä. Julkissektorilla onkin usein jopa parempi ottaa onnistumisen mittariksi uudenlainen yhteistyö tai parempi keskusteluyhteys siilojen yli sen sijaan, että tavoiteltaisiin niin sanottua täydellistä tuplatimanttiprojektia, jonka tuloksena syntyy uusi innovatiivinen konsepti. Pienetkin muutoksen kehittämisen tavoissa voivat tuoda isoja vaikutuksia, mutta mitä laajemmalle uusi tekemisen tapa leviää, sitä suuremmat ovat saavutettavat hyödyt.

 

Haluatko oppia lisää?

Julkiset organisaatiot haluavat olla asiakaslähtöisiä. Palvelumuotoilu on yksityisellä sektorilla osoittautunut tehokkaaksi keinoksi parempien palveluiden tuottamiseen ja sitä hyödynnetään yhä enemmän myös julkisella sektorilla. Tässä webinaarissa oivallat, mitä hyötyjä palvelumuotoilusta syntyy erityisesti julkisella sektorilla ja miten mitata palvelumuotoilun vaikuttavuutta julkisen sektorin organisaatiossa.

palvelumuotoilu julkisella sektorilla

 

Tarvitsetko apua?

Jos tarvitset apua palvelumuotoiluprojektiin, varaa kalenteristani sinulle sopivin 30 minuutin ajankohta. Lähetän sinulle kutsun etätapaamiseen, jossa tehdään yhdessä suunnitelma yrityksesi palvelun muotoiluun! Dokumentoin lopputuloksen, lähetän sen tapaamisen jälkeen sähköpostiisi – ja teen halutessasi yhteistyöehdotuksen suunnitelman toteutuksessa kanssanne.

Suositteluasteemme NPS (Net Promoter Score) > 95!  Yhdessä vietetty puolituntinen tuottaa takuulla isoja oivalluksia – aina rennossa hengessä😀✌️

Outi Nokkonen

Jos kalenterista ei löydy sinulle sopivaa ajankohtaa, meille voi aina soittaa tai laittaa sähköpostia. Yhteystiedot TÄSTÄ linkistä.

 

Kirjoittaja Outi Nokkonen on KREAPAL DESIGN Oy:n julkisen sektorin palvelumuotoilun huippuosaaja. Elina Tervi on julkisen sektorin palvelumuotoilija Tampereen kaupungilla.

FacebookTwitterLinkedIn

Ajankohtaista

PALVELUMUOTOILIJA YRITYSKUMPPANIKSI

5.6.2021

Haluatko tehdä palvelumuotoilijan ja / tai liiketoimintamuotoilijan merkityksellistä työtä, jossa pääset vaikuttamaan...

Jatka lukemista

Yritysten kehittämispalvelut – ELY-konsultointi

15.2.2021

Yrityksen kehittämispalvelut / ELY konsultointi: KREAPAL DESIGN Oy nyt menossa mukana   MITÄ  Yritysten...

Jatka lukemista

Palvelumuotoilun huippuammattilainen mukaan KREAPAL-tiimiin!

7.1.2021

Palvelumuotoilun huippuammattilainen, Outi Nokkonen, liittyi mukaan KREAPAL-tiimiin 4.1.2021! Outin ajatuksia...

Jatka lukemista

Yhteystiedot

Autamme SINUA onnistumaan!

Ota yhteyttä.

Kuuntelemme sinua ja organisaatiosi tarpeita – ja autamme sinua kehittämän strategian tai palvelun, josta asiakkaanne, työntekijänne ja omistajanne syttyvät! Kerromme myös reilusti, jos emme ole organisaatiollesi paras mahdollinen kumppani – ja ehdotamme sopivampia tekijöitä.

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Lisätietoja

Veikko on yrityksen perustaja, liiketoimintamuotoilija ja palvelumuotoilija, jonka kaikessa tekemisessä painottuu arvon tasapainoinen tuottaminen kolmella tasolla: asiakkaiden, työntekijöiden ja omistajien. Hän on johtanut lukuisia liiketoiminta- ja palvelumuotoiluhankkeita niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla, sekä asiakaskokemuksen kehittämistä merkittävässä suomalaisessa konsernissa. BBA, MBA ja HHJ -tutkintojen lisäksi Veikko on opiskellut palvelumuotoilua kolmessa suomalaisessa korkeakoulussa, sekä liiketoimintamuotoilua TU Delft:issä. Veikko ei toista vain muiden ajatuksia, vaan ottaa aktiivisesti kantaa liiketoimintalähtöisen muotoilun kehitykseen Suomessa: kehittäen ja visualisoiden uusia konsepteja, työkaluja ja menetelmiä.

Veikko luennoi yliopistolla ja on kysytty esiintyjä erilaisissa palvelumuotoilun, asiakaskokemuksen ja markkinoinnin tapahtumissa ja seminaareissa. Häntä kiitetään erityisesti kyvystään oivalluttaa isoja kokonaisuuksia tavalla, joka puhuttelee niin organisaatioiden ylintä johtoa kuin työntekijöitäkin. Veikko on innostaja ja tekijä, jonka koulutuksissa, työpajoissa ja muotoiluprojekteissa syntyy oivalluksia ja tuloksia – aina rennossa hengessä.

Veikko Törrönen

Perustaja
Liiketoimintamuotoilija
Palvelumuotoilija

Veikon korkea ammattitaito, kokemus ja aito halu ymmärtää liiketoimintaamme on hyvän yhteistyömme perusta. Hän on utelias ja kunnianhimoinen valmentaja, joka ei koskaan päästä meitä helpolla: yhteinen valmistautuminen työpajoihin ja selkeä seuranta ovat antaneet eväät aikaansaavalle työskentelylle. Yhteistyö KREAPALin kanssa on auttanut meitä kirkastamaan konsernin yhteistä asiakaskokemuksen tahtotilaa, ottamaan oikeita askeleita, tarjonnut käytännön työkaluja ja selkeyttänyt tekemistämme jatkuvasti muuttuvassa työelämässä. Henkilökohtaisesti olen saanut myös kasvaa ihmisenä Veikon kanssa työskennellessäni. Lämmin kiitos ja vahva suositus!

Hanna-Kaisa Hynni
Asiakaskokemusjohtaja, VMP Oyj

Lisätietoja

Olen palvelumuotoilija, jolla on monen vuoden kokemus palvelumuotoilusta ja ison organisaation muutostyöstä asiakaslähtöisemmäksi.  Olen johtanut palvelumuotoilua lukuisissa projekteissa, sekä valmentanut satoja ihmisiä tuottamaan parempaa arvoa asiakkaille, työntekijöille ja omistajille – palvelumuotoilun menetelmin.

Erityisosaamistani ovat palvelumuotoilu ja ihmisymmärryksen soveltaminen palveluiden ja liiketoiminnan kehittämisessä – sekä julkissektorin toiminnan asiantuntemus.

Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri, jonka lisäksi olen opiskellut palvelumuotoilua kahdessa suomalaisessa korkeakoulussa.

Minua on kiitetty erityisesti kyvystäni hahmottaa suuria kokonaisuuksia, sekä kiteyttää niitä helposti ymmärrettävällä tavalla. Innostun ihmisistä ja hyvistä ratkaisemisen arvoisista kysymyksistä – ja saan ihmiset ympärilläni innostumaan mukanani.

Outi Nokkonen

Palvelumuotoilija


Outi on valtavan upea palvelumuotoilun superammattilainen, organisaatioiden muutosmuotoilija, digitaalisten palvelujen uudistaja ja yhteiskehittämisen taitaja. Hän on ratkaisukeskeinen luova ongelmanratkaisija, joka ei pelkää lähteä kokeilemaan.

Outi on taitava projektinhallinnassa ja hän saa tuloksia aikaiseksi! Perustimme hänen kanssaan julkishallinnon muotoiluverkoston ”Julkis-muotoilijat” – ja Outi on vetänyt verkoston toimintaa aktiivisesti pari vuotta. Outi on sparrannut myös minua vaativissa muotoilujohtamisen tehtävissä. Vahva suositus täältä!

Anni Leppänen
Johtava palvelumuotoilija, Helsingin kaupunki

Lisätietoja

Jaakko hoitaa KREAPALilla verkkokursseihin ja liittyviä tehtäviä. Muotoiluajattelusta sekä digimarkkinoinnista kiinnostunut BBA-tradenomi aloitti työt keväällä 2020 harjoittelulla, jonka jälkeen yhteistyö on jatkunut tähän päivään.

Analyyttinen mutta myös luova Jaakko haluaa nostaa yritysten digitaalisen viestinnän määrää ja laatua, sekä tärkeimpänä – sen merkityksellisyyttä asiakkaalle!

Jaakko Koskinen

Verkkokurssimestari
Kasvuhakkeri

Jaakko hoitaa KREAPALilla verkkokursseihin liittyviä tehtäviä. Muotoiluajattelusta sekä digimarkkinoinnista kiinnostunut BBA-tradenomi aloitti työt keväällä 2020 harjoittelulla, jonka jälkeen yhteistyö on jatkunut tähän päivään.

Analyyttinen mutta myös luova Jaakko haluaa nostaa yritysten digitaalisen viestinnän määrää ja laatua, sekä tärkeimpänä – sen merkityksellisyyttä asiakkaalle!

Veikko Törrönen
Perustaja, KREAPAL DESIGN Oy

PALVELUMUOTOILU & LIIKETOIMINTAMUOTOILU

ILMAISET WEBINAARIT